c

Ny vård- och servicebyggnad, Hässleholm

  • Fasaden på den nya vård- och servicebyggnaden i Hässleholm
  • Baksidan på den nya vård- och servicebyggnaden i Hässleholm med rabatter.

Framtidens ortopedi i Hässleholm

På uppdrag av Region Skåne bygger Skanska en ny vårdbyggnad och en ny servicebyggnad vid sjukhuset i Hässleholm. De nya byggnaderna blir en sammanhängande huskropp på cirka 24 000 kvadratmeter.

Vårdbyggnaden kommer att innehålla mottagning, operationssalar, eftervård för ortopedi samt sterilteknisk enhet och administrativa lokaler.

I servicebyggnaden kommer ha varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt central avfallsanläggning. Här kommer även personalutrymme och administrativa lokaler finnas.

Betong med lägre klimatpåverkan

Vårdbyggnadens kommer ha betong med lägre klimatpåverkan i både stomme och platsgjutna konstruktioner. Projektet har som mål att miljöcertifieras i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Arbetsnamn Forth

Projektet går under arbetsnamnet Forth, som står för ”Framtidens ortopedi i Hässleholm”. Projektet är en samverkansentreprenad mellan Region Skåne och Skanska.

Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading