c

Lilla Backa, Göteborg

  • Hus 1 på Lilla Backa med Coop som hyresgäst.
  • En vy över Framtidens Backaplan.
  • Entréen på hus 1 på Lilla backaplan
  • Hus 1 i Lilla Backa med vy från gården.
  • Hus 3 i Lilla Backa med vy från gatan.
  • Hus 3 i Lilla Backa med vy från loftgången.
  • Hus 3 i Lilla Backa med vy från Svens gata.
  • Lilla backa med infart till garage.

Hyresrätter och handel – startskottet för Backaplan

Backaplan på Hisingen är ett handelscenter fem minuter från Göteborgs centrum. Området är eftersatt och behöver rustas upp. Som ett första steg i upprustningen har Skanska fått i uppdrag av Skandia Fastigheter att uppföra två nya byggnader på nio respektive åtta våningar.

Handel och 423 lägenheter

Den ena byggnaden får kommersiella lokaler med handel i två plan och redan nu är avtal skrivna med hyresgästerna Coop, Elgiganten, Dollarstore och Apoteket Kronan. Ovanpå butikerna kommer sju våningar av bostäder ligga.

I den andra byggnaden kommer det bli bostäder i fem plan och under dessa ett mobilitetshus i tre plan som bland annat kommer innehålla parkering för bil och cykel.

Totalt bygger vi 423 lägenheter som kommer upplåtas som hyresrätter.

En attraktiv plats att bo, arbeta och besöka

Målet är att Backaplan ska omvandlas till en attraktiv plats att bo, arbeta och besöka. På sikt ska området bli en stadsdel i framkant med 7 000 nya bostäder, service, skolor, kontor, cityhandel, kulturhus, nöje, hotell, restauranger och gröna parker. Projektet Lilla Backa är startskottet för nysatsningen på Backaplan.

Målet – minimera klimatavtrycket.

Lilla Backa planeras med både klimat och hälsa i åtanke och målet är att minimera klimatavtrycket. Bland annat kommer fastigheterna förses med en geosolanläggning som kommer försörja byggnaden med fossilfri energi.

Taken kommer förses med solceller och överskottsvärmen från Coop-butiken kommer tas tillvara på och användas för att värma upp lägenheterna.

Återbrukat tegel

Tillsammans med kunden har vi haft workshopar där vi identifierat var i projektet vi kan göra koldioxidbesparingar. Den största besparingen görs på ett av husen där vi använder oss av återbrukat tegel istället för nyproducerat. Det medför en koldioxidbesparing på 210 ton.

För att involvera närområdet träffade vi elever från nionde klass från Brunnsboskolan. De fick besöka olika stationer och prata med Skanskas medarbetare.

Färdigställt september 2025

Skanska fick uppdraget av Skandia Fastigheter 2022 och påbörjade arbetet strax därefter. Projektet ska vara helt färdigställt till september 2025.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading