c

Masthuggskajen, Göteborg

  • Masthuggskajen, gatuvy
  • Masthuggskajen, översikt

Bostadsområde och kommersiella lokaler

Skanska har fått i uppdrag att bygga ett bostadskvarter samt kommersiella lokaler vid Masthuggskajen i Göteborg. Uppdragsgivare är Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen.

Bostadsrätter och hyresrätter

Totalt byggs 114 lägenheter i kvarteret. Riksbyggen står för 69 bostadsrättslägenheter och Elof Hansson Fastigheter för 45 hyresrättslägenheter. Utöver det utvecklas cirka 3 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Tre sammanlänkade hus

Tre hus sammanlänkas – ett trevåningshus flankerat av två 18-våningshus. De kommersiella lokalerna förläggs på de nedersta våningarna och bostäderna ovanför.

25 procents sammanlagd klimatreduktion

Under produktionen finns ett mål att nå 25 procents sammanlagd klimatreduktion från betong och armeringsstål. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Husen ska stå färdiga under våren 2027.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading