c

Högsbo närsjukhus, Göteborg

 • 2018 fick Skanska uppdraget att bygga Högsbo närsjukhus.
 • Taket har försetts med både solceller och sedumtak.
 • Tegelfasaden passar fint in bland de befintliga byggnaderna.
 • Sjukhuset är ljust med stora fönsterpartier i entrén.
 • Trädet i entrén välkomnar patienterna och har en lugnande effekt.
 • När patienterna kommer till sjukhuset checkar de in sig.
 • Det är först på mottagningsrummet som patient och personal möts.
 • Det ska vara lätt för patienterna att hitta på sjukhuset.
 • De stora fönstren bjuder på ett härligt ljusinsläpp.
 • Operationssalarna är standardiserade och inte anpassade till någon specifik ingreppstyp.
 • Högsbo närsjukhus är byggt för framtiden och tanken är att lokalerna ska kunna förändras och anpassas vid behov.
 • I alla Västra Götalandsregionens byggprojekt så avsätts en procentsats av bygginvesteringen till konst.
 • Konsten återfinns både inomhus och utomhus.
 • Teglet återfinns både i fasaden och i de inre väggarna.
 • Patienterna och personalens flöden är separerade.
 • Trapphusen är lättillgängliga och ljusa.
 • Interiören är ljus och fräsch.
 • I uppdraget ingick också en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27 300 kvadratmeter.
 • Sprängsten återanvändes i gabioner vid garaget.
 • All installation är modern och lättillgänglig.
 • Skanska påbörjade projektet 2019.
 • Arbetet pågick samtidigt som sjukhuset bedrev sin verksamhet.
 • Vi har i största möjliga mån valt material med lägre klimatpåverkan, bland annat armering och betong.

Ett innovativt och välkomnande närsjukhus

Befolkningen i Göteborg ökar och med den även vårdbehovet. För att utöka vårdkapaciteten och avlasta Sahlgrenska Universitetssjukhuset togs beslut om att bygga ett nytt sjukhus i Västra Frölunda. Det befintliga lokalerna på Frölunda specialistsjukhus var slitna, omoderna och trånga.

2018 fick Skanska uppdraget att bygga den nya sjukhusbyggnaden samt en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27 300 kvadratmeter. Utöver det ingick också ett garage med 175 parkeringsplatser. 

Högsbo närsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT.

Fem våningar hög byggnad

Den fem våningar höga sjukhusbyggnaden inrymmer operationssalar, mottagning och resurser för bild- och provtagning och har byggts på tomten där det befintliga Högsbo sjukhus ligger.

Ledorden för Högsbo närsjukhus är nytänkande och innovation och sjukhuset ska utmana befintliga former för att bedriva nära hälso- och sjukvård

Byggstart 2019

Skanska påbörjade projektet 2019 och rev först tre gamla byggnader som låg på den befintliga platsen. Totalt sprängdes 25 tusen kubik bort för att göra plats åt den nya byggnaden.

Trots att arbetsplatsen har legat mitt i ett befintligt vårdområde så har det fungerat väldigt bra. En gång i veckan har information skickats ut till närliggande vårdenheter för att informera om eventuella störningar.

Separerade flöden för patient och personal

Sjukhuset är ritat av Sweco Architects och har utformats för att vara välkomnande och lättillgängligt för patienterna. Patienterna och personalens flöden är separerade och mottagningsrummet är den plats där patient och personal möts.

Det innebär att patienterna checkar in sig själva när de anländer till sjukhuset vilket har ställt höga krav på lokalernas utformning. Det ska vara lätt att hitta och guida sig fram till rätt rum.

Den separerade miljön innebär också att den del av personalens arbete som inte kräver avskildhet kan utföras i öppna miljöer där patienterna inte vistas. Sjukhusmaterial transporteras i källarplanet och vårdrummet fylls på utanför verksamhetens öppettider.

Byggt för framtida förändringar

Högsbo närsjukhus är byggt för framtiden och tanken är att lokalerna ska kunna förändras och anpassas när det finns behov av det. För att göra dessa anpassningar enklare är alla vårdrum och operationssalar standardiserade och inte anpassade till någon specifik ingreppstyp. Det gör det lättare att anpassa lokalerna till ny teknik i framtiden

Konstnärlig utsmyckning för tankarna till annat

I alla Västra Götalandsregionens byggprojekt så avsätts en procentsats av bygginvesteringen till konst. På Högsbo närsjukhus är målet att den konstnärliga utsmyckningen ska hjälpa patienterna att tänka på annat än sjukdom. Konsten på sjukhuset får stort utrymme och är skapad specifikt för sjukhuset.

Klimatkalkyl i tidigt skede

För att minska sjukhusets utsläpp så genomfördes en klimatkalkyl i tidigt skede. Denna följdes sedan upp utifrån bygghandlingarna. Vi har i största möjliga mån valt material med lägre klimatpåverkan, bland annat armering och betong.

I samband med rivning av byggnaden som fanns på platsen jobbade vi med återbruk. Teglet återbrukades för att användas i andra projekt. Sprängsten återanvändes i gabioner vid garaget.

Certifierad enligt Miljöbyggnad, silvernivå

Sjukhusbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer certifieringen att byggnaden är bra både för människan och för miljön.

Viktiga milstolpar

 • Skanska tilldelades projektet, sommaren 2018
 • Första spadtag, oktober 2019
 • Överlämning, september 2023
 • De första patienterna tas emot, december 2023

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading