c

Natrium, Göteborg

  • Natrium samlar stora delar av Göteborgs universitets verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats. Fotograf: Felix Gerlach
  • Projektet har drivits som en trepartssamverkan med Akademiska hus som kund och Göteborgs universitet som brukare av lokalerna. Fotograf: Felix Gerlach
  • Fasaden är inspirerad av den befintliga bebyggelsen i närområdet och består av tegel, bronsfärgade skivor och glas. Fotograf: Felix Gerlach
  • Lokalerna är ljusa och bjuder in till spontana möten. Fotograf: Felix Gerlach
  • Natrium är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. Fotograf: Felix Gerlach
  • Cirka 1000 studenter och upp till 600 medarbetare kan idag samlas på en gemensam plats. Fotograf: Felix Gerlach
  • Genom Natrium får studenter, forskare och övrig personal nära till varandra och de nya moderna lokalerna bjuder in till spontana möten och interaktion. Fotograf: Felix Gerlach
  • Ljusinsläppet är stort i trapphuset. Fotograf: Felix Gerlach
  • I Natrium finns ljusa arbetsplatser. Fotograf: Felix Gerlach
  • Labbmiljöerna är anpassade utifrån studenternas behov. Fotograf: Felix Gerlach

Ett sammanhängande campus

På uppdrag av Akademiska Hus har Skanska byggt Natrium, en byggnad som samlar stora delar av Göteborgs universitets verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten på en och samma plats.

Här har ett sammanhängande campus skapats där kopplingarna mellan den naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska utbildningen och forskningen vid Sahlgrenska akademin stärks.

Projektet har drivits som en trepartssamverkan med Akademiska hus som kund och Göteborgs universitet som brukare av lokalerna.

Två huskroppar i sju våningar

Skanska klev in i rollen som totalentreprenör 2017 inför upprättandet av programhandling. Hösten 2018 påbörjades byggprocessen och Natrium blev då starten för förtätningen av den södra delen av Medicinareberget.

Den 32 000 kvadratmeter stora labb- och forskningsbygganden består av två huskroppar i sju våningar som binds samman av ett atrium.

Fasaden är inspirerad av den befintliga bebyggelsen i närområdet och består av tegel, bronsfärgade skivor och glas.

100 000 kubik berg flyttades

När projektet startades bestod arbetsplatsen till stor del av berg. Totalt sprängdes 100 000 kubik berg bort för att göra plats för byggnaden. För att inte störa kringliggande verksamheter mer än nödvändigt försågs vi med två sprängtider i veckan. Vi hade en väldigt tät dialog med Akademiska Hus och Göteborgs universitet och har tillsammans hittat de bästa lösningarna.

Komplexa lokaler och avancerade labbmiljöer

Byggnaden innehåller många komplexa lokaler som varit tekniskt utmanande. Här finns avancerade labbmiljöer så som fytotron, herbarium och mikroskopiavdelning, samt generella labb som ska kunna ställas om och anpassas efter behov.

Natrium innehåller också föreläsningssalar, kontor och studieplatser. Lokalerna ska kunna möta dagens kravbild men även vara flexibla inför framtiden.

Utöver nybyggnationen har vi öppnat upp och byggt om en befintlig 1950-talsbyggnad som idag blivit en koppling mellan det befintliga och det nya innehållande bland annat förråd för lågtemperaturfrysar, lunchrestaurang och en ny huvudentré för Natrium.

Solceller och energieffektiv uppvärmning

Natrium är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. I byggnaden finns bland annat solceller på taket, behovsstyrd ventilation och belysning och energieffektiv uppvärmning. Materialet är i största möjliga mån närproducerat. Under losshållningsskedet har vi i projektet använt det fossilfria bränslet HVO i alla våra transporter.

Vill inspirera ungdomar

Under projektet har vi haft gott om praktikanter som fått möjlighet att lära sig och testa på hur det är att vara en del av byggbranschen. Många av praktikanterna har sedan fått anställning hos olika aktörer i projektet.

För att inspirera ungdomar i sina val till gymnasiet bjöd vi in nioklassare från två skolor till projektet. Under en dag fick 160 elever besöka stationer där de fick träffa på olika yrkesgrupper inom entreprenörsleden men även yrkesroller hos byggherren, våra konsulter och hos vår blivande hyresgäst.

Undervisning i lokalerna från augusti 2023

I juni 2023 hade vi slutbesiktning av projektet och den 28 augusti 2023 startade undervisningen i lokalerna.

Idag kan cirka 1000 studenter och upp till 600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper, geovetenskaper, kulturvård samt fakultetskansliet för naturvetenskap samlas på en gemensam plats.

Genom Natrium får studenter, forskare och övrig personal nära till varandra och de nya moderna lokalerna bjuder in till spontana möten och interaktion.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading