c

Tomteboda bussdepå, Solna

  • Bussar i hall.
  • Bussdepå entré.
  • Bussdepå med stålbalkar.
  • Bussdepå verkstad.
  • Bussdepå reparationsplatser.
  • Bussdepå fasad.
  • Bussdepå fasad utbyggnad.
  • Fjärrstyrda hydrauliska ellyftar.
  • Ellyftar.
  • Betongbalkar.

Från postterminal till bussdepå

Tomteboda postterminal uppfördes mellan 1980 och 1983 på uppdrag av dåvarande Postverket och är än idag en Sveriges största byggnader med sina drygt 100 000 kvadratmeter.

I takt med att Posten avreglerades och digitaliseringen ökade minskade dock mängden post. Terminalen blev snabbt för stor för ändamålet och 2015 upphörde postverksamheten.

Optimala förutsättningar för SL

Med närheten till innerstaden, de stora ytorna och möjligheten att bygga något helt nytt fick SL upp ögonen för Tomteboda och möjligheten att skapa en bussdepå där.

2018 fick Skanska i uppdrag att anpassa delar av den gamla postterminalen till depåverksamhet med verkstäder, personalutrymmen och administration.

Bevarandeskydd som kulturhistorisk byggnad

Sedan 2013 hade fastigheten ett bevarandeskydd som kulturhistorisk byggnad vilket innebar att fasaden eller delar av huset inte fick rivas. Bussdepån behövde därför utgå ifrån de befintliga förutsättningarna.

Betongbalkar ersattes med stålbalkar

2018 påbörjades arbetet att bygga om 24 000 kvadratmeter till verkstad. Då takhöjden var för låg för bussarna behövdes 1 000 ton betongbalkar tas ner och ersättas med stålbalkar.

Genom en innovativ lösning kunde betongbalkarna tas ner till golvet med fjärrstyrda hydrauliska ellyftar där de sedan knackade sönder dem. Allt detta helt utan att medarbetarna behövde vara i närheten. Lösningen sparade både tid och ökade säkerheten.

 ”Jag unnar alla beställare att få uppleva ett projekt som Tomteboda en gång i sitt liv.”

Bert Andersson, operativ projektledare på Region Stockholm 

Dagliga morgonmöten en viktig del av projektet

Under projektet hölls dagliga morgonmöten som blev en viktig del av kommunikationen. På mötena diskuterade säkerhetsrisker, logistik och andra, för dagen, viktiga frågor. Här möttes även de olika underentreprenörerna som vid behov kunde lyfta frågor med varandra.

Parallellt med Skanskas arbete pågick flera andra entreprenader och verksamheter i den gamla postterminalen. Under veckovisa möten med alla involverade projekt lyftes relevanta frågor för att öka säkerheten.

Konstverk för trevligare arbetsmiljö

När Posten huserade i Tomteboda utsmyckades sorteringshallarna med konstverk för att skapa en trevligare arbetsmiljö. Under ombyggnationen monterades konstverken ner för att sedan sättas upp igen efter det att bussdepån stod färdig.

Bussdepån färdigställdes 2021 och är idag Nordens största. Den rymmer totalt 220 av SL:s innerstadsbussar som tvättas, städas, servas och repareras. Verkstaden har totalt 25 reparationsplatser.

Vinnare i Årets Bygge 2023

Tillsammans med ett kontorsprojekt i fastigheten utsågs Tomteboda till vinnare i Årets Bygge 2023, kategori renovering.

Motiveringen löd:

“Projektet visar att det är fullt möjligt att utgå från det vi redan har och lyfta det för att kunna rymma nya funktioner. Här har ett stort antal aktörer jobbat ihop och har med omsorg lyckats transformera denna robusta konstruktion till ett modernt referensprojekt. Alla har varit nyfikna på att utforska nya lösningar, vilket har lett fram till en byggnad som kommer att hålla långt fram i tiden.”

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading