c

Irrblosset 2, Växjö

  • Bild på hyresfastighet
  • Bild på översikt över Telestadshöjden
  • Bild på Telestadshöjden

Hyresrätter med framtidsinriktad klimat- och miljöprofil

I södra delen av Växjö växer ett nytt och attraktivt bostadsområde sig allt större i en naturskön miljö med goda kommunikationer till de centrala delarna av Växjö. Här i Telestadshöjden planerar Skanska Hyresbostäder att påbörja byggnation av 159 hyresrätter med en  framtidsinriktad klimat- och miljöprofil.

I området uppförs förutom bostäder även en skola (Engelska skolan) samt förskola. Inte långt härifrån ligger även Växjös välrenommerade universitet – Linnéuniversitet. Ett rikt utbud av handel och service ligger enbart några minuters färd bort.

Utemiljö med stort fokus på social hållbarhet

Skanskas projekt Irrblosset 2 kommer att uppföras på en höjd i området som förser bostäderna med fina utblickar över den natursköna och lugna skogsmiljö som präglar Telestadshöjden. Irrblosset 2 omfattar tre punkthus i upp till sju våningar med lägenheter om 1-3 RoK. Utemiljön har skapats med ett stort fokus på social hållbarhet och karaktäriseras av en kuperad, men samtidigt lättillgänglig, terräng med riklig grönska och stor växtvariation. Flera avskilda uteplatser, odlingsbäddar och fina möjligheter till ”naturlek”, genom t ex en egen pulkabacke, uppmuntrar till både umgänge och rörelse. Cykelparkeringarna är lättillgängliga och står skyddade i utspridda cykelgarage för att inte bli för påträngande. För bilägaren och besökaren finns markparkering i direkt anslutning till bostäderna. P-platser kommer att förberedas för elbilsladdning. Samtliga boende erbjuds tillgång till en elbilspool.

Innovativ hybridlösning minskar behovet av köpt energi

I Irrblosset 2 stärker Skanska miljöprofilen ytterligare genom investeringen i en innovativ hybridlösning med solceller, solfångare och bergvärme.

Solceller och solfångare kombineras i en hybridpanel som omvandlar solenergi till både elektricitet och värme (varmvatten) i samma panel. Sol-elen används både till att driva elförbrukare i fastigheten samtidigt som värmen (varmvattnet) effektiviserar driften av värmepumparna och kan även återladda borrhålen (bergvärme). Återladdning av borrhålen motverkar då utarmning av energin i berget och en hög effektivitet säkerställs i systemet under vinterhalvåret.

I fastigheten kommer det installeras ett likströmsnät och batteri som optimerar och fördelar solel mellan byggnaderna.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Hållbarhetsinsatserna i Irrblosset 2 utgår vidare från Skanska Hyresbostäders hållbarhetsprogram - Skanska Hållbar Hyresbostad - och ställer höga krav inom branschens viktigaste hållbarhetsområden  - Grön arbetsplats, energi, klimatpåverkan, inomhusklimat, dagsljus, fukt, material, vatten, biologisk mångfald och social hållbarhet.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom samtliga hållbarhetsaspekter och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front. Som exempel minskar Skanska Hyresbostäder klimatpåverkan under produktion genom att utifrån klimatkalkyler aktivt styra mot klimatsmarta byggtekniska lösningar. I Irrblosset 2 är klimatavtrycket beräknat till 253 kgCO2/kvmBTA enligt Boverkets definition.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading