c

Fredriksborgskolan, Borås

  • Fredriksborgskolan kommer utgöra entrén till den nya stadsdelen Gässlösa som byggs i södra Borås.
  • Bygget startade i maj 2022 och Fredriksborgskolan kommer stå färdig till sommarlovet 2024.
  • Det är första gången på 28 år som en helt ny grundskola byggs i Borås
  • Gemensamma byggmöten och konsortiummöten tillsammans med kunden Borås stad skapar en gemensam syn på projektet.

Första nya grundskolan på 28 år

För första gången på 28 år så utvecklas en helt ny grundskola i Borås, Fredriksborgskolan. Skolan kommer utgöra entrén till den nya stadsdelen Gässlösa som byggs i södra Borås. Skanska och kunden, Borås stad, har tillsammans planerat skolan och dess omgivningar.

Byggnaden blir tre våningar hög och omfattar totalt 13 000 kvadratmeter. Utöver det byggs också en cirka 2 000 kvadratmeter stor idrottshall. Här ska 850 elever, från förskola till årskurs nio, gå. Skolan kommer också ha grundsärskola och kommunikationsklasser som riktar sig till elever med språkstörningar.

Den lilla skolan i den stora

Vid planeringen av lokalerna och inredningen har tryggheten legat i fokus. Skolan ska ge förutsättningar för alla eleverna att känna sig trygga, och den är utformad för att vara den lilla skolan i den stora. Det innebär att vi har arbetat mycket med rumsbildningar, både inne och ute. Så trots att det är en stor skola så ska barnen känna sig trygga och nära.

Röd tegelfasad av återbrukat tegel

Skolan har en hög klimatprofil. Det mest iögonfallande hållbarhetsarbetet kanske blir skolans röda tegelfasad som skapas av återbrukat tegel. I bottenplattan har återvunnen cellplast används. Vid gjutning av plattan har grön betong används.

På taket får skolan solpaneler och energibrunnar borras för att luften i lokalerna ska kunna förvärmas eller kylas beroende på årstid.

P-märkt innemiljö

För att säkerställa skolans goda innemiljö så kommer den märkas enligt RISE system för kvalitetssäkring, P-märkt innemiljö. Genom P-märkt innemiljö skapas en grundförutsättning för en bra innemiljö, dels genom att det finns ett förvaltningssystem som upprätthåller god innemiljö samt genom kvalitetssäkrad drift och förvaltning. Märkningen innefattar projektering, produktion, förvaltning och brukande.

Nära samarbete och en tät dialog

Samarbetet med kunden Borås stad är nära och gott. Gemensamma byggmöten och konsortiummöten skapar en gemensam syn på projektet. En projektledare från staden har dessutom en arbetsplats ute på projektet vilket medför en tät och snabb dialog.

Bygget startade i maj 2022 och Fredriksborgskolan kommer stå färdig till sommarlovet 2024. Så till höstterminen 2024 kan 850 förväntansfulla barn och deras lärare tillträda lokalerna.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading