c

Förskolan Villa Canzonetta, Helsingborg

  • Förskolans röda fasad har delvis  byggts av håltegel som tidigare varit en del av Helsingborgshems gamla miljonprogramsområden på Drottninghög
  • Skanska påbörjade projektet i oktober 2021 och förskolan lämnas över till kunden den 22 december 2022.
  • Villa Canzonetta har plats för omkring 115 barn fördelade på fem avdelningar.
  • Förskolan byggs efter Sunda Hus.
  • Här används medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd miljö.
  • Villa Canzonetta byggs med stort fokus på återbruk och cirkularitet.
  • Förskolan lämnas över till kunden den 22 december 2022. Sen startar verksamheten i januari 2023.

Återbruk i fokus

I området Närlunda i Helsingborg bygger Skanska förskolan Villa Canzonetta. Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Helsingborgs stad.

Förskolan är i två plan i vinkel med plats för omkring 115 barn fördelade på fem avdelningar. Totalt omfattar byggnaden cirka 1 370 kvadratmeter bruttoyta.

Rött tegel från miljonprogram

Förskolan byggs med stort fokus på återbruk och cirkularitet. Det kanske synligaste exemplet på det är förskolans röda fasad som delvis har byggts av håltegel som tidigare varit en del av Helsingborgshems gamla miljonprogramsområden på Drottninghög.

Dessutom har produkter, som annars skulle slängts, återanvänts. Det handlar bland annat om LED-belysning, utomhusbelysning, cykelställ, handfat, garageport och inredning.

Platsgjutna bärande innerväggar

Byggnadens konstruktion består av platsgjutna bärande innerväggar. Plan ett har utfackningsväggar och kompletterande stålpelare och plan två har en träkonstruktion med ytterväggar av trä.

Naturgård bjuder in till lek

Gården utformas som en naturgård där barnen kan leka. Här installeras inga moderna lekställningar utan miljön anläggs med hjälp av naturligt material så som stenar och stockar.

På tomten låg tidigare ett gammalt garage som revs innan förskolan började byggas. Panelen från den gamla fastigheten har återvunnits och blivit en liten lekkiosk på gården där barnen kan använda sin fantasi och busa.

Sunda Hus för medvetna materialval

Förskolan byggs efter Sunda Hus. Sunda Hus är ett system som används för medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd miljö. Systemet minimerar andelen farliga ämnen i samband med byggnation och förvaltning men används också för att dokumentera produktval.

Villa Canzonetta förses med akustikpanel för att hålla en god ljudnivå. Det är stegljudskrav på mattor för ljudet, klimatstyrd ventilation med värmeväxling och bra ljusinsläpp.

Sedumtak skyddar byggnaden

Förskolan förses med sedumtak som skyddar byggnaden och fördröjer dagvattnet. Det bidrar dessutom till biotopen. Taket får även solceller på cirka 100 kvadratmeter.

Skanska påbörjade projektet i oktober 2021 och har haft ett tätt samarbete med Helsingborgs stad. Förskolan lämnas över till kunden den 22 december 2022. Sen startar verksamheten i januari 2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading