c

7Stjärnan, Malmö

  • Skanska utvecklar kontorsfastighet på uppdrag av Castellum. Foto: Staffan Andersson
  • Fastighetens öppna atrium med en specialutformad trappa som byggs för att gynna kommunikation och rörelse.  Foto Simon Eriksson, Skanska
  • I byggnaden som bland annat är Castellums regionkontor finns gott om kontorsytor, restaurang, gym och en stor takterrass med utearbetsplatser, mötesrum, utomhusgym, odlingslådor och biotoptak. Foto Simon Eriksson, Skanska
  • Läget är mycket centralt och det är lätt för medarbetarna att ta sig till kontoret. Foto: Staffan Andersson
  • Skanska påbörjade projektet i april 2020. Foto: Staffan Andersson
  • Fastigheten genomsyras av nordisk arkitektur med mycket trä, glas och tegel. Foto: Staffan Andersson
  • Kontoret ska certifieras enligt både Breeam, nivå Outstanding och Well, nivå Platinum. Foto: Staffan Andersson
  • I februari 2023 lämnas fastigheten över till Castellum. Foto: Staffan Andersson
  • I det öppna atriumet finns en specialutformad trappa som byggs för att gynna kommunikation och rörelse. Foto Staffan Andersson

Kontorsfastighet med höga hållbarhetskrav

I området Nyhamnen, nära Malmös centralstation, utvecklar Skanska fastigheten 7Stjärnan på uppdrag av Castellum. Byggnaden omfattar 36 000 kvadratmeter bruttoyta och blir åtta och nio våningar högt. Fastigheten består av två mjukt formade huskroppar som möts i ett högt glasparti.

Pandemin krävde snabb omställning

Skanska byggstartade projektet i april 2020, mitt under pandemins start. Genom att snabbt ställa om arbetssättet kunde tidplanen ändå hållas. Projektering sköttes digitalt, förskjutna arbetstider och raster infördes och det bemannades upp med fler bodar för att ingen skulle behöva trängas.

Gynna kommunikation och rörelse

Fastigheten är genomtänkt in i minsta detalj och genomsyras av nordisk arkitektur med mycket trä, glas och tegel. Fastighetens två huskropparna binds samman med ett atrium som besökarna möts av genom en stor huvudentré. Här hittar de också det öppna atriumet med en specialutformad trappa som byggs för att gynna kommunikation och rörelse.

I byggnaden kommer det finnas gott om kontorsytor, restaurang och gym. Medarbetarna får även tillgång till en stor takterrass med utearbetsplatser, mötesrum, utomhusgym, odlingslådor, bikupor, biotoptak och mängder av innovativa energilösningar i form av solcellsarrangemang.

Högt ställda hållbarhetskrav

Energi och hållbarhetskraven är högt ställda i projektet. Kontoret ska certifieras enligt både Breeam, nivå Outstanding och Well, nivå Platinum. Målet är att fastigheten ska gå i bräschen för hållbara lösningar inom bland annat energieffektivitet, inomhusklimat och smarta lösningar för styrning, kyla, värme och varmvatten.

Tanken är att de två certifieringarna ska komplettera varandra. Breeam certifierar nyproducerade byggnader och miljöprestandan bedöms inom olika områden. Bland annat poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

Breeam bedömer även hur projektledningen sköts, byggnadens placering i förhållande kommunikation samt byggnadsmaterial. Utöver det går det att få ytterligare poäng baserat på hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Människors välbefinnande i fokus

Till skillnad från Breeam har Well-certifieringen människornas hälsa och välbefinnande i fokus. Syftet med certifieringen är att förbättra hälsa och välmående. Well består av olika kategorier med både hårda och mjuka värden inom sju olika områden – luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande.

Komplex teknik i fastigheten

För att uppnå de högt satta kraven i de två certifieringarna har det byggts in mycket komplex teknik i fastigheten. Bland annat har fastigheten försetts med dubbelskalfasad och solskyddet är kopplat till ventilationen vilket i sin tur styr ljus och värme för varje enskilt rum.

Fastighetens fönster är av rekordstorlek givet den givna prestandan. Byggnaden är både djup och bred och med hänsyn tagen till dagsljus har vi arbetat både med utformning av glasstorlekar på fasad, undertakets höjd men även invändiga glaspartiers utformning.

I fastigheten finns dessutom en avancerad belysningslösning som regleras utifrån flera olika parametrar.

 

Överlämning februari 2023

Trots utmaningar med pandemin har Skanska, med små justeringar, klarat av tidplanen och den 15 februari 2023 lämnas fastigheten över till Castellum.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading