c

Hyresrätter Hjärup Västerstad, Staffanstorp

  • Hyresrättskvarteret blir ett av de första som byggs i Hjärup Västerstad, en helt ny stadsdel med småskaliga omgivningar men nära till storstaden.

Storstadsnära småstadsliv med hållbar profil

Den nya stadsdelen Hjärup Västerstad byggs i ett premiumläge precis intill järnvägen mellan Malmö och Lund. Här byggs en av landets mest trafikerade sträckor nu ut till fyrspår. I det nya området ska fler människor få möjlighet att ta del av livskvaliteterna som finns i en mindre ort, samtidigt med en omedelbar närhet till storstaden. ”Det stora småstadslivet” är ett centralt begrepp i utvecklingen.

Skanska äger marken och har tillsammans med Staffanstorps kommun gjort ett omfattande planeringsarbete för att utnyttja läget på bästa sätt. Hyreslägenheter mixas med bostadsrätter, radhus och villor för att människor i många olika livssituationer ska hitta sitt hem här. De omges av service i form av skola, förskola och handel, härliga grönytor och parker.

Rum för familj och enkelt vardagsliv

Hyresrättskvarteret är ett av de första projekten i området, med två hus som rymmer 127 lägenheter samt en lokal och håller hög hållbarhetsprofil. Lägenheterna med en lite större snittstorlek på 68 kvm, är delvis dimensionerade för att rymma familjer eller äldre som lämnar en villa. Målgrupper man tror kommer visa stort intresse för Hjärup Västerstad. Storlekarna löper från ett till fyra rum och kök. På den gemensamma gården får alla tillgång till utemiljön och samtliga lägenheter kommer att ha balkong.

Detaljplanen ger frihet i gestaltningen. Den nya bebyggelsen reser sig över plan åkermark och Skanska lägger stor omsorg vid att skapa variation i kvarterets fasader med olika kulörer och material. Det tar ner skalan och ger en trivsam småstadskänsla även om huskropparna är långsträckta och fem våningar höga.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Hållbarhetsinsatserna i kvarteret utgår från Skanskas egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav under hela projektets livslängd: hållbara val under projektutveckling och byggprocess, låg miljöpåverkan under drifttiden och goda förutsättningar för dem som flyttar in att välja en hållbar livsstil.

Alla byggbranschens viktigaste områden ingår som energi, klimatpåverkan, inomhusklimat, dagsljus, fukt, material, vatten, grönytor, socialt värdeskapande, grön produktion och biologisk mångfald. Skanska Hyresbostäder arbetar systematiskt igenom alla hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

Här får hyresgästerna goda förutsättningar att resa hållbart i vardagen, då hyreskvarteret ligger några få minuters promenad från tågstationen. Cykelparkering finns självklart på tomten. I hela stadsdelen Hjärup Västerstad tittar man på olika delningstjänster där prylar som används sällan kan ägas gemensamt.

Framtidssäkrade energisystem

Med tanke på den osäkra energiverkligheten med höga priser och bristande tillgång vill Skanska framtidssäkra projektet. Skanskas specialistgrupp inom energi gör studier och utreder hur solceller på taken kan ge bästa möjliga utväxling. Planen är att de boende ska kunna ladda elbilar och cyklar med el som kommer från den egna byggnaden.

En förhoppning är att även parkbänkar i kvarteret kan förses med solceller där boende och besökare kan ladda sin telefon: innovativa lösningar utreds. Hela området försörjs av fjärrvärme som idag inte finns i Hjärup, men utvidgas från Lomma till den nya stadsdelen.

Social hållbarhet

För att ge framtidens invånare en trivsam närmiljö och goda chanser till sammanhållning planerar Skanska för gröna mötesplatser och lekplatser på kvartersmark. Här ska det vara enkelt att mötas och få kontakt med andra människor i vardagen. Särskild tanke läggs vid att ungdomar ska känna att de har en plats i området, där ett gediget hållbarhetsprogram har arbetats fram med många sociala aspekter.

Skanska tar också hänsyn till områdets allra minsta invånare, med en satsning på biologisk mångfald. Hela stadsdelen planeras med gröna stråk där pollinerande insekter kan förflytta sig från blomma till blomma med olika blomningstider som ger tillgång till näring under en lång tid av året.

Samverkan ger samordningsvinster

I Hjärup Västerstad samarbetar flera av Skanskas enheter i ett så kallat One Skanska-projekt, där stadsplaneringen och utvecklingen av infrastruktur och bostäder koordineras. På så vis kan man ta tillvara organisationens sammanlagda kompetens och leverera en optimal lösning med stora samordnings- och hållbarhetsvinster.

I den kommande utvecklingen planerar Skanska för ytterligare hyreskvarter. Längst i öster i kvarteren mot järnvägen utvecklas också hyresrätter i kommande etapper.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading