c

Börsen H1, Kiruna

  • I Kiruna utvecklar Skanska kontorshuset Börsen H1.
  • Börsen H1 blir en av våra mest hållbara fastigheter i norra Sverige.

Grönt kontor i hjärtat av Kiruna

I Kiruna utvecklar Skanska kontorshuset Börsen H1. Fastigheten byggs på stadshustorget i nya Kiruna centrum, alldeles intill stadshuset. Med sitt centrala läge kommer Börsen H1 bli en viktig del av Kirunas stadsutveckling. Huset blir sex våningar högt där varje plan är cirka 1000 kvadratmeter.

Fastigheten utvecklas från ett flexibelt och genomtänkt koncept. Detta innebär att fastigheten lätt går att anpassa utifrån de önskemål som efterfrågas.

Påbörjade arbetet 2021

Vi påbörjade projektet under hösten 2021 och kontorshuset byggs som en tvåstegsraket. Under hösten och fram till vintern genomfördes grundläggning och plattan göts på marken. Sen tog vi en paus under den långa kalla vintern för att sedan påbörja stommonteringen under våren 2022.

Väggarna prefabriceras i Luleå och fraktas sedan till oss. Vid midsommar 2022 hade vi tätt hus och kunde påbörja det interiöra arbetet efter semestern.

Hållbar och grön

Börsen H1 är en av våra mest hållbara fastigheter i norra Sverige. Börsen H1 är utvecklad enligt Skanskas system, Gröna kartan. Vi har dessutom högt satta hållbarhetskrav avseende klimat, energiprestanda och materialval samt avfalls– och vattenhantering och kontorshuset kommer att ha en mycket låg miljöpåverkan. Vi förser fastigheten med solceller på taket och målet är att den ska vara självförsörjande på fastighetsel.

Fastigheten ska även certifieras enligt LEED guld. LEED vill främja en omvandling av byggindustrin genom strategier som utformats för att uppnå sju prioriterade mål.

Spännande hyresgäster

I och med kontorets flexibilitet kan många typer av hyresgäster ta plats i lokalerna. Redan idag finns ett antal hyresgäster som ska flytta in så snart fastigheten står färdig. Däribland domstolsverket, kriminalvården och post- och telestyrelsen.

Då dessa hyresgäster inte hör till den typiska kontorshyresgästen så behöver vi anpassa lokalerna efter deras unika verksamheter. Men genom ett nära samarbete med kunderna så formar vi ytorna utifrån deras önskemål och säkerhetskrav.

När Börsen H1 står färdigt under 2023 så kommer den med sin centrala plats vara en del av Kirunas nya stadskärna. För att skapa en trygg och inbjudande plats för invånarna ser vi över gatubilden och belysningen runt fastigheten.

Framöver finns det även planer för fler projekt och en eventuell systerfastighet till Börsen H1 i kvarteret Börsen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading