c

Barn- och vuxenhabilitering, Kristianstad

  • Totalt är det två plan på totalt 2 500 kvadratmeter som har renoverats.
  • Våningsplanen renoverades från grunden.
  • Nya mattor lades i korridorerna
  • En stor björk målades upp på väggen i trapphuset.
  • Projektet färdigställdes under 2021 och idag har regionen samlat habiliteringen i en och samma byggnad istället för i flera.

Från tandläkarmottagning till modern habilitering

I Kristianstad har Skanska, på uppdrag av Region Skåne, byggt om en äldre tandläkarmottagning till barn- och vuxenhabilitering. Här kan personer som har en funktionsnedsättning få behandling, träning, rådgivning och de hjälpmedel som behövs för att få en bättre livskvalitet.

Hänsyn till pågående verksamhet

Totalt är det två plan på totalt 2 500 kvadratmeter som har renoverats. En stor utmaning i projektet var den pågående verksamheten som pågick på våningsplanen under och ovan.
Här sitter delar av regionens administrativa enheter och på det andra våningsplanet sitter ett callcenter som tar emot patientsamtal. Dessa samtal kan vara av känslig karaktär och får inte störas av buller eller andra oljud.

Regelbundna möten och noggrann planering

För att inte störa mer än nödvändigt så hade vi regelbundna veckomöten med respektive verksamhet. Tillsammans gick vi igenom den kommande veckan och planerade arbetet.

Om exempelvis ett bullrande arbete skulle utföras så behövde vi tydligt ange när detta skulle ske och sedan hålla oss till den tidplanen. Vi behövde även stänga av strömmen under vissa kortare perioder och även det behövde planeras in.

Under vissa perioder behövde vi flytta delar av den pågående verksamheten till provisoriska lokaler i bygganden. Detta då vi behövde ta ner innertak och golv för att dra om avloppet.

Visuell planering och samordningsmöten

Utöver veckomöten hade vi visuell planering en gång i veckan med yrkesarbetarna på plats. Vi hade även samordningsmöten med arbetsledare och underentreprenörer där vi lyfte frågor som behövde besvaras. Utöver det hade vi byggmöten var tredje vecka.

Pandemins andra våg

Vi startade upp projektet i november 2020, mitt under pandemins andra våg. I vår planering ingick därför ett kontinuerligt arbete med att minimera smittspridningen genom att noggrant planera hur arbetet skulle utföras för att i största möjliga mån hålla avstånd.

Projektet bjöd på en mängd tilläggsarbeten som inte ingick i entreprenaden från början. Trots det höll vi tidplanen med god marginal.

Habiliteringen samlad i en byggnad

Projektet färdigställdes under 2021 och idag har regionen samlat habiliteringen i en och samma byggnad istället för i flera som det var tidigare. Nu finns arbetsträning, utprovning av hjälpmedel, gymnastiksal, undersökningsrum och verkstad på ett och samma ställe.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading