c

Stadsbiblioteket, Stockholm

  • Vy över entrén till Stockholms stadsbibliotek.
  • Stadsbibliotekets ljuskrona renoveras och rengörs.
  • Byggställningar sträcker sig mot taket i den 24 meter höga rotundan.
  • Böcker i rad i hyllorna på Stockholms Stadsbibliotek.
  • Vy över stadsbibliotekets rotunda.

Renovering med största hänsyn

På uppdrag av Stockholms Stad och Fastighetskontoret renoverar Skanska delar av Stadsbiblioteket i Stockholm. Renoveringen bedrivs i tre faser.

Stadsbiblioteket ritades av arkitekt Gunnar Asplund och invigdes våren 1928. Byggnaden är idag blåklassad vilket betyder att den har ett "synnerligen högt kulturhistoriskt värde" med stort bevarandevärde.

Biblioteket renoverades på 80-talet med sedan dess har det inte gjorts mycket.

Leva upp till dagens myndighetskrav

Skanskas uppdrag innefattar renoveringar som gör så att biblioteket lever upp till dagens myndighetskrav. Bland annat ses brandsäkerhet, tillgänglighet och barnsäkerhet över i lokalerna.

Projektet är uppdelat i tre etapper där etapp ett påbörjades hösten 2020 och slutfördes i slutet av 2021. Under alla etapper är biblioteket öppet för besökare vilket är en stor utmaning.

Största hänsyn till byggnaden

ibliotekets stora bevarandevärde innebär dessutom att allt som görs måste utföras med största hänsyn till byggnaden. Bland annat får endast tidstypiska material och arbetsmetoder användas. Detta medför ett varsamt och noga förberett genomförande.

För att leva upp till de höga byggkraven så är en antikvarie involverad och stämmer hela tiden av så att projektet byggs på ett tidsenligt sett.

Modernt glas med äldre utseende

Ett exempel på detta är glasrutorna i entrén mot Odengatan. Dessa byttes ut på 80-talet och hade då inte ett tidstypiskt utseende. Nu har vi istället skapat och satt in ett modernt glas som ändå har ett äldre utseende med tidstypiska vågor.

Ljuskronan ses över

I etapp två ingår bland annat att se över den stora ljuskronan i den 24 meter höga rotundan. För att komma åt kronan har en stor byggnadsställning byggts upp och lampan har tagits i sär och rengjorts av experter.

Avfallshantering och återanvändning

Som alltid är hållbarhetsfrågorna viktiga för Skanska. Vi arbetar därför mycket med avfallshantering och att återanvända material. Bland annat har undertaksplattor från etapp ett återvänts istället för att kastas.

Arbetet på Stadsbiblioteket beräknas vara klart i slutet av januari 2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading