c

Alingsås lasarett

  • Labbet, som ligger precis intill röntgenavdelningen, behövde rustas upp, och en ny generation röntgenutrustning installerades.

Renoverat röntgenlabb utan störningar

Alingsås lasarett, som ligger ungefär sex mil utanför Göteborg, är ett akutsjukhus där det bedrivs både öppen- och slutenvård inom medicin, kirurgi och ortopedi. Här finns omkring hundra vårdplatser och sexhundra anställda. Områdets första byggnad upprättades redan 1910 och det finns ett behov av renovering och upprustning.

Löpande arbete

Som en del i detta arbetar Skanska löpande med Alingsås lasarett och utför kontinuerliga upprustningsarbeten. Arbetena är både stora och små och nyligen genomfördes en renovering av sjukhusets röntgenlabb.

Labbet, som ligger precis intill röntgenavdelningen, behövde rustas upp, och en ny generation röntgenutrustning installerades. För detta krävdes omfattande anpassningar av befintligt labb. Så som nya installationer, kraftmatningar, nya infästningar för utrustning i golv och tak, nya dörrar samt nya ytskikt i hela labbet.

Arbetet behövde dock ske under pågående verksamhet då röntgenavdelningen inte kunde stänga ner. Röntgen är en av sjukhusets viktigaste verksamheter och många patienter som kommer in efter olyckor eller tillbud börjar röntgas innan man beslutar sig för vilken vård som behövs.

Arbeta under pågående verksamhet

Att arbeta i miljöer med pågående känslig medicinsk verksamhet är därför en stor utmaning. Ljud kan störa patienter och personal, den medicinska utrustningen är känslig för vibrationer och även lukter från till exempel mattläggning kan påverka omgivningen.

Renoveringen krävde därför noggrann planering med omsorgsfullt övervägda moment. Dessutom behövde alla parter i projektet göra arbetet på kortast möjliga tid och i samverkan med övrig medicinsk verksamhet.

Anpassa oss efter sjukhuset

Eftersom Skanska har arbetat länge med Alingsås lasarett så vet vi att arbetet kräver ett nära samarbete. Under arbetet med röntgenlabbet hade vi täta avstämningar med verksamheten där vi helt och hållet fick anpassa vårt arbete efter sjukhusets krav. Att de kunde använda sin röntgenavdelning utan störningar har varit det viktigaste.

Tidplanen för arbetet var ett strikt pussel. Men genom god planering och tätt samarbete kunde vi hålla alla tider och tre månader efter arbetet startade kunde den medicinska utrustningen börja monteras på angiven tid.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading