c

IKEA Kungens Kurva, Stockholm

  • IKEA Kungens Kurva har fått en energieffektiv och estetiskt tilltalande fasad samt ett nytt tak.

Ny fasad och nytt tak på IKEA

IKEA Kungens Kurva, strax utanför Stockholm, är känd för sin säregna och rundade form. Fastigheten, som byggdes redan 1965, var dock i behov av renovering. Skanska fick i uppdrag att byta både fasad och tak till mer energieffektiva lösningar.

Att fastigheten saknade relevanta bygghandlingar gjorde att vi klev in i projektet utan kompletta lösningar på uppdraget. Vi behövde också hantera utmaningen att butiken skulle hålla öppet under hela projektet utan att kunderna eller de anställda skulle påverkas nämnvärt.

Betongelement på sex till nio ton

Renoveringen påbörjades i mars 2020 då fasaden på fastighetens rundade del plockades ner. När rivningen startade visade det sig att betongelementen som fasaden var byggd av vägde mer än tidigare beräknat, totalt mellan sex och nio ton styck.

Då inget material gick att förvara på parkeringsytorna eller runt fastigheten var vi tvungna att plocka bort de gamla betongelementen, lyfta ner dem på containrar och direkt frakta bort dem. Vi demonterade samtliga betongelement och glaspartier för att sedan montera upp en ny fasad med väggar, ny isolering och glaspartier.

Tak och fasad monterades bort parallellt

Parallellt med fasadrenoveringen monterades även det trätak och tätskikt som tidigare fanns på fastighetens tak ner. För att skydda byggnaden täcktes den in i ett väderskydd och under det kunde vi isolera upp och lägga nytt tätskikt.

Logistisk utmaning

Runt IKEA är det trångt med många parkeringar och mycket folk. Detta blev en stor utmaning och logistiken visade sig nästan bli A och O för att hålla tidsplan och ekonomi i schack. Med små ytor till förfogande och två stora arbeten med fasad och tak krävdes mycket god planering.

Allt behövde synkas i etappindelningar, hisstransporter och kranlyft. Genom god planering innan uppstarten av projektet och en vilja att justera planen under arbetets gång kunde en god logistik upprätthållas.

Butiken hade öppet under hela projektet

Att butiken var öppen under projektets gång medförde också stora utmaningar. Under vissa perioder fanns det inget tak eller fasad på plats och värmen behövde upprätthållas inne i butiken.

Vi behövde också ta stor hänsyn till tredje man och sätta säkerheten i fokus. Genom god information och snabba lösningar vid störande arbeten märktes vi av så lite som möjligt.

Energieffektiv och tilltalande fasad

Våren 2021 var renoveringen färdig och IKEA Kungens Kurva har nu fått en energieffektiv och estetiskt tilltalande fasad. Under hela arbetets gång hade vi en tät och nära dialog med kunden som är väldigt nöjd med arbetet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading