c

Villa Brogården, Alingsås

  • I Alingsås utvecklar Skanska Villa Brogården, ett modernt äldreboende med plats för 80 boende.
  • Äldreboendet byggs i egen regi och är utvecklat tillsammans med Ambea som också kommer driva och förvalta fastigheten.
  • Vi arbetar för att fastighetens energianvändning ska ligga 80 procent under Boverkets riktlinjer.

Modernt äldreboende med hållbara lösningar

I Alingsås utvecklar Skanska Villa Brogården, ett modernt äldreboende med plats för 80 boende. Äldreboendet byggs i egen regi och är utvecklat tillsammans med Ambea som också kommer driva och förvalta fastigheten.

Snabb process

Processen gick snabbt när projektet drogs igång. Bygglovshandlingar skickades in innan jul 2019 och i samma veva tecknades hyresavtal. Redan i maj 2020 var alla tillstånd på plats och det första spadtaget kunde tas. Äldreboendet uppförs där det tidigare funnits parkeringsytor och innebär en förtätning av området.

Fastigheten blir fem våningar högt med en total yta om drygt 5 800 kvadratmeter. Villa Brogården får åtta avdelningar där varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen. Här finns också en härlig gemensam uteplats och med stora balkonger. De egna lägenheterna är omkring 30 kvadratmeter.

Hög hållbarhetsambition

Villa Brogården har vi stora ambitioner kring hållbarhet. Vi arbetar för att fastighetens energianvändning ska ligga 80 procent under Boverkets riktlinjer. Vi har arbetat aktivt med klimatkalkyler där vi utvärderar varje enskild produkt och aktivitet och jämför dem med alternativ som kan minska koldioxidutsläppen och har genom detta gjort många medvetna val för att reducera vår miljöpåverkan.

En teknisk innovativ kombinationslösning

I huset har vien innovativ kombinationslösning där sol- hybridpaneler och värmepumpstekniken integreras och tillsammans nyttjas på ett optimalt sätt. Överskottet av sommarens värme trycks ner i borrhålen och går sedan att användas under hösten och vintern när det blir kallare ute.

Fastigheten kommer nå mörkgrönt enligt Skanskas Gröna karta och certifieras enligt LEED, nivå guld. Certifieringen är uppdelad i olika kategorier inom bland annat energi och vattenförbrukning, innemiljö och material och avfallshantering.

Social hållbarhet – en drivande fråga

Även social hållbarhet är en drivande fråga i projektet. Tillsammans med kommunen har vi startat en yrkesutbildning för vuxna utlandsfödda som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Eleverna har varvat praktik på våran arbetsplats med studier på yrkesgymnasiet. De har varit en stor tillgång för oss och flera av dem kommer förhoppningsvis fortsätta sin karriär hos Skanska.

En utökad version av BIM

I projektet har vi arbetat med att själva kunna berika den digitala modellen med information oberoende av externt stöd för att anpassa dess egenskaper för Skanskas ändamål såsom produktion, kalkyl och planering.

Parallellt utför vi en 360-fotografering av byggnaden där aktuella drift- och underhållsobjekt är tillgängliga. Således blir den slutliga produkten av Villa Brogården inte bara den fysiska byggnaden utan också en digital informationstung tvilling som är exporterbar till önskat format eller visuellt genom reality capture

Villa Brogården kommer stå färdigt i början av 2022 och överlämnas i februari samma år.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading