c

Burgårdens gymnasium, Göteborg

  • Tillsammans med kunden har vi haft ett mycket gott samarbete där alla varit med och bidragit till ett lyckat projekt.
  • Skanska har under två år gett skolan en totalrenovering.
  • När projektet genomfördes gick över 1 100 elever på skolan och undervisningen behövde bedrivas som vanligt trots pågående renovering.
  • Eleverna på skolan behövde få arbetsro samtidigt som renoveringen pågick.
  • Projektet blev väldigt lyckat och vi hade ett tätt och lyhört samarbeta med vår kund. 
  • Vi genomförde en etapp åt gången och flyttade runt verksamheten utifrån det.
  • Vi avgränsade arbetsområdena tydligt och informerade eleverna om vad som gällde. 
  • Vi startade projektet i juni 2018 och arbetet var slutfört i september 2020.

Lyckad renovering under pågående verksamhet

Burgårdens gymnasium har fått sig ett ansiktslyft både in- och utvändigt. Skanska har under två år gett skolan nya fräscha ytskikt, smartare planlösningar, nya avlopp, nytt ventilationssystem och ett nytt modernt brandlarm.

När projektet genomfördes gick över 1 100 elever på skolan och undervisningen behövde bedrivas som vanligt trots pågående renovering. För att ha möjlighet att genomföra alla delprojekt beslutades det att dela upp det i elva olika etapper. Vi genomförde en etapp åt gången och flyttade runt verksamheten utifrån det. Eftersom varje ny etapp var beroende av att den tidigare etappen var färdig så hade vi en tajt och välplanerad tidplan att följa.

Hänsyn till pågående verksamhet

En viktig del av projektet var att ta hänsyn till den pågående verksamheten. Eleverna på skolan behövde få arbetsro samtidigt som renoveringen pågick. Extra kritiskt var det under de viktiga nationella proven. På skolan finns dessutom en särskola där barn med olika funktionsvariationer går. Vi behövde därför ha en stor flexibilitet i planeringen.

För att lyckas med detta hade vi ett tätt och lyhört samarbeta med vår kund. Vi hade även veckovisa avstämningar med verksamheten där både lärare och rektorer medverkade. Det var viktigt att vi fick en förståelse för kundens verksamhet men också att de fick en förståelse för hur vi arbetade.

Antikvariska värden behövde bevaras

Skolan består av två byggnader varav den ena är från 1900-talets början. Där fanns det stora antikvariska värden som behövde bevaras. Vi fick därmed arbeta utifrån en kravställning som månade om detta. Den andra byggnaden var byggd 1993 och hade inte samma behov.

I skolan fanns sedan tidigare många utbildningslokaler för praktiska yrken som vi byggde bort. Detta då uppdraget för utbildningar har förändrats.

Säkerheten mycket viktig

Då vi jobbade mitt i en pågående verksamhet så la vi mycket jobb kring säkerheten. Vi avgränsade arbetsområdena tydligt och informerade eleverna om vad som gällde.

Vissa lite tyngre rivningsarbeten genomförde vi under sommar-, jul- och sportlov för att inte störa skolarbetet. Vi fick även jobba vissa kvällar för att klara av den tajta tidplanen med de störande momenten.

Nära samarbete genererade ett lyckat projekt

Tillsammans med kunden har vi haft ett mycket gott samarbete där alla varit med och bidragit till ett lyckat projekt. Vi startade projektet i juni 2018 och arbetet var slutfört i september 2020. Att skolans verksamhet kunde bedrivas under hela byggtiden har varit en stor framgång och inneburit att kunde inte behövde flytta eleverna till dyra evakueringslokaler,

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading