c

Hyresrätter Sjösättningen, Malmö

  • Hörnan på flerbostadshuset med vit och röd fasad. Träd och gräs nedanför och framför finns en stor gata.
  • Innergård med lekpark, gräsmatta och träd omringad av bostadshusens fasader
  • Närbild på den röda fasaden med portar och fönster som kvällssolen lyser upp
  • Bild inifrån från trapphuset som är i ljusa färger
  • Entrén sedd inifrån med trappa och och hissdörr
  • Närbild av en hörna av fastigheten med fasad i rött tegel och portar i brunt ekträ. Runt huset finns en trottoar.
  • Fasad i rött tegel blandat med vita partier. Balkonger utåt vägen där det passerar bilar.
  • Pojke i närbild som målar på en uppställd duk. Bakom syns två andra barn och  en vuxen.
  • Två män i gula varselkläder bär på varsin stor målning.

Citybostäder med social dimension

Skanska Hyresbostäder utvecklar ett modernt, stadsmässigt hyresprojekt i hjärtat av Västra Hamnen: en av Malmös mest attraktiva stadsdelar. I ett sjuvåningshus ryms 65 lägenheter, från yteffektiva ettor till generösa fyror samt en kommersiell lokal i bottenplan. All utrustning och material i lägenheterna håller hög standard både hållbarhets- och kvalitetsmässigt.

Suget efter hyreslägenheter i Malmö är stort och mycket få hyresrätter står lediga: därför blir bostäderna i Sjösättningen ett välkommet bidrag till staden i ett mycket centralt läge.

Den gröna, skyddade innergården och det underjordiska garaget delas med bostadsrättshuset intill som utvecklas av Skanska. Utöver bostäder utvecklar Skanska ett äldreboende och en förskola i kvarteret.

Socialt fokus på sammanhållning

Sjösättningen är ett pilotprojekt inom social hållbarhet som utvecklats av Malmö Stad och Skanska, med särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och sammanhållning i staden. En ambitiös färdplan har tagits fram som påverkar utformningen av kvarteret och innebär sociala insatser under hela projekttiden.

En kommersiell lokal i kvarteret upplåts åt Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ, som skapar arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor. De kan nu utöka sin verksamhet till Västra Hamnen där de driver café, erbjuder catering och andra tjänster.

För att motverka utanförskap på arbetsmarknaden och få unga i sysselsättning erbjuder Skanska med underentreprenörer lärlingsanställningar och praktikplatser till ett femtontal personer under byggtiden. Dessutom genomför man skolsamverkan med Kunskapsgymnasiet där eleverna får inblick i byggbranschen och inspiration till vidare studier inom bygg och teknik.

Grön mobilitet

I Sjösättningen har Skanska tagit ett helhetsgrepp om grön mobilitet för att ge de boende möjlighet till hållbara resvanor. En grön, helelektrisk fordonspool med både elbilar och ellådcyklar finns i garaget. Med varje lägenhet följer gratis medlemskap de första tio åren. Utöver fordonspoolen finns också laddplatser för privata elbilar.

Alla trappuppgångar som vetter mot gatan förses med digitala skärmar som visar kommande kollektivtrafikavgångar från hållplatsen intill.

Närliggande föreningen STPLN, en inkubator för kreativa projekt, kopplas in i av Skanska för att stimulera de boende att välja cykeln. De inreder cykelverkstad i källaren och erbjuder inflyttarna mekarworkshops och cykelbesiktning: kunskaper som ytterligare underlättar en vardag på två hjul.

Skanska Hållbar Hyresbostad

Hållbarhetsinsatserna i Sjösättningen utgår från Skanska Hyresbostäders egen standard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på alla byggbranschens viktigaste områden socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom alla hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

Skanska Hållbar Hyresbostad ställer krav under hela projektets livslängd: hållbara val under projektutveckling och byggprocess, en låg miljöpåverkan under drifttiden och goda förutsättningar för dem som flyttar in att välja en hållbar livsstil. I Sjösättningen innebär det bland annat valet av ett effektivt ventilationssystem med hög värmeåtervinningsgrad som kan övervakas, styras och optimeras på distans.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading