c

LEAST, Luleå

  • Fastigheten på 3500 kvadratmeter är placerad i centralt läge nära både centrum och grönområde. I nästa etapp av LEAST byggs ytterligare 350 arbetsplatser.
  • LEAST är Luleås senaste mötesplats för konferens och innovationsföretag med tillskott på 250 moderna arbetsplatser.
  • Utöver ambitiösa energikrav används bara hållbara material och kemikalier samt att avfallet som inte sorteras eller återanvänds minimeras.
  • Fastighetens el kommer från takmonterade solceller.
  • LEAST är Skanskas hittills mest hållbara kontorsprojekt i norra Sverige. Foto: MAF Arkitektkontor

Mörkgrönt och hållbart i centrala Luleå

Skanska utvecklar och bygger kontorsfastigheten LEAST på Östermalm i Luleå. Fastigheten på 3 500 kvadratmeter är vårt hittills mest hållbara kontorsprojekt i norra Sverige.

Stort behov av nya arbetsplatser

Projektet drogs igång redan 2016 då vi önskade köpa marken från Luleå kommun. Redan då visste vi att behovet av nya kontorsfastigheter i staden var stort då det fanns en stor brist på moderna arbetsplatser i Luleå.

Byggstart 2020

Under 2019 genomfördes saneringsarbete av marken, bygglov erhölls, hyresavtal tecknades och i början av 2020 var det redo för byggstart.

Trots att vi inte drabbades så hårt av Coronapandemin på arbetsplatsen så fick vi ändå tänka om när det kom till inköp av vissa material och tjänster.  1:a spadtaget var från början planerat till början av april men pga av pandemin flyttades det fram till den 17 juni då spadtaget sändes  live via länk. Förmodligen Sveriges första livesända spadtag.

Mest hållbara kontorsprojektet i norra Sverige

Projektet är utvecklat enligt Skanskas egna system Gröna kartan. I Skanskas mörkgröna hus uppnås netto noll primärenergi, vilket innebär att husen genererar lika mycket primärenergi genom förnybar energi, som huset behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel. Det är ett ambitiöst energikrav som långsiktigt lönar sig genom minskade driftskostnader och låg klimatbelastning i drift. Det innebär också att vi arbetar med bara hållbara material och kemikalier när vi bygger samt att vi minimerar avfallet som inte sorteras eller återanvänds.

Skanskas mörkgröna projekt har en extremt hög nivå när det gäller energieffektivitet och material. Vi är extremt stolta över dessa projekt. Vi har enbart byggt ett tiotal projekt än så länge som är mörkgröna inom Skanska och detta är tämligen unikt. Att bygga mörkgrönt visar på en hög hållbarhetsambition och driver utvecklingen framåt.

Vi bygger även in mycket hållbara lösningar i fastigheten. Bland annat kommer LEAST att få sin fastighetsel genom takmonterade solceller, vilket är bra för klimatet och husets driftekonomi.

På parkeringen blir det gott om parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar samt mycket cykelparkeringar.

Centralt läge

LEAST är placerad på ett centralt läge nära både centrum och fina grönområdet. Här är det dessutom enkelt att pendla då kontoret ligger alldeles intill järnvägen. Byggnationen förväntas stå klar under kvartal fyra hösten 2021.

Arkitekt: MAF Arkitektkontor

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading