c

Hyresrätter Tölö Trädgårdar, Kungsbacka

  • Skanska Hyresbostäders projekt Tölö Trädgårdar.

Småskaligt trähusprojekt med barn i fokus

I Tölö, Kungbacka har Skanska Hyresbostäder utvecklat 64 hyreslägenheter i det populära BoKlok Classic-konceptet. De ljusa och moderna lägenheterna med 2–4 rum är fördelade i sex tvåvåningshus.

BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA sedan 1996. Husen är tillverkade enligt BoKloks koncept för hållbara hem i hög kvalitet. De byggs av fabrikstillverkade trämoduler och ger hälften så stort koldioxidutsläpp som ett genomsnittligt flerfamiljshus.

Hyreshusen ligger inbäddade i villaprojektet Tölö Trädgårdar, som är Skanskas andra område i Tölö och en naturlig förlängning av föregångaren Tölö Ängar. Här skapar Skanska en ny trädgårdsstad med små gator och mindre torg där varje kvarter får sin egen karaktär. Gångvägar och cykelvägar byggs ut för att underlätta förflyttning utan bil och det finns goda odlingsmöjligheter i området.

Barns aktivitet och trygghet i fokus

I Tölö har Skanska särskilt fokus på barn och ungdomar. Målet är att verka för gemenskap, rörelse och en rik fritid. Vi skapar funktioner i området som är anpassade just till barn, exempelvis en gräsplan för bollspel och en allaktivitetsplan med sarg och konstgräs, som uppförts i samarbete med Sverigehuset och Kungsbacka kommun.

Allaktivitetsplanen ger möjlighet att utöva många olika bollsporter på en och samma yta. Den blir en mötespunkt som stärker granngemenskapen i området.

Ett annat fokusområde i hållbarhetsplanen är trygghet och säkerhet för dem som rör sig i området. En utgångspunkt har varit att bilister ska passera igenom området på fotgängarnas villkor.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading