c

Gåsen, Helsingborg

  • Skanska Hyresbostäders projekt Gåsen i Helsingborg. Bild: Arkitektlaget Skåne
  • Skanska Hyresbostäders projekt Gåsen i Helsingborg. Bild: Arkitektlaget Skåne

Mångfald av åldrar möts i kvarteret

I kvarteret Gåsen har Skanska Hyresbostäder utvecklat 51 moderna hyresrätter med 1-4 rum och kök. De inryms i en L-formad huskropp i tre våningar, som får en fasad av tegel med livfulla variationer i den brända ytan. Fasadens utseende bryts upp i partier som ger ett småskaligt intryck.

Hyresgästerna i de övre planen når sina lägenheter via en loftgång, medan lägenheterna på bottenvåningen har egen uteplats och entré direkt från gården.

Mångfald av åldrar

Intill hyresrätterna har Skanska också byggt ett vårdboende, Villa Gåsen, åt Vardaga. Gårdarna vetter mot varandra och öppnar upp för kontakt mellan de olika åldersgrupperna. På innergården finns lekredskap, grillplats och sittgrupper för Gåsens hyresgäster, som också ger de äldre i vårdboendet intill en livfull miljö.

Huset är hållbarhetsmärkt med Miljöbyggnad Silver, en certifiering som omfattar cirka 15 hållbarhetsaspekter inom områdena energi, inneklimat och material. Den är utvecklad för att värna om miljön och människors hälsa samtidigt som energieffektiviteten ger lägre driftkostnader för fastigheten.

”Märkningen innebär att det ställs högre krav på byggnaden än på marknaden generellt. Det blir en väldigt fin bostadsmiljö där vi hoppas att vårt miljö- och kvalitetstänkande kommer att spela roll”, säger Nina Warnquist, projektutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Tillgång till historiskt naturstråk

Gåsen ansluts till de natur- och fritidstillgångar som omger promenadstråket Tallskogsleden. Den sträcker sig cirka fem kilometer från söder till norr och passerar precis intill kvarteret.

I området fanns fram till slutet av 1700-talet vidsträckta flygsandfält och ljungmarker som bebyggdes och planterades med tall i början av 1800-talet för att förhindra sandflykten. Längs leden står delar av de gamla tallplanteringarna kvar. Här finns också tillgång till flera lekplatser, grillplatser, två markerade löpslingor, ett arboretum, fotbollsplan, tennisbana och pulkabacke.

Det betyder att ett rikt och omväxlande friluftsliv väntar dem som flyttar in i Gåsen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading