c

Blå Port, Karlskrona

  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.
  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.
  • Skanska Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona.
  • Finansieras av Europeiska unionen

Pilotprojekt på vägen mot klimatneutralt Skanska

Blå Port, ett 10-våningshus med 57 hyresrättslägenheter på Blåportshöjden i Karlskrona, är ett steg mot ett klimatneutralt Skanska Sverige. Som Skanska Hyresbostäders mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills blir Blå Port ett pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning.

Tiden att agera är nu

2045 ska Skanska Sverige vara klimatneutralt och till 2030 ska klimatpåverkan halveras. Det betyder att stora kliv måste tas i kommande projekt för att år 2030 vara framme med de lösningar, kunskap och erfarenhet som behövs.

I Blå Port vill Skanska Hyresbostäder ta ett språng mot klimatneutralitet genom att uppnå netto-noll energiförbrukning  i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt på affärsmässiga grunder.

Sol och berg ger netto noll

Den största insatsen för hållbarhet i driftskedet är investeringen i en innovativ hybridlösning med solceller, solfångare och bergvärme.

Solceller och solfångare kombineras i en hybridpanel som omvandlar solenergi till både elektricitet och värme (varmvatten) i samma panel. Sol-elen används både till att driva elförbrukare i fastigheten samtidigt som värmen (varmvattnet) effektiviserar driften av värmepumparna och kan även återladda borrhålen (bergvärme). Återladdning av borrhålen motverkar då  utarmning av energin i berget och en hög effektivitet säkerställs i systemet under vinterhalvåret

Resultatet blir netto noll-energianvändning: dvs. solcellerna producerar minst lika mycket energi som huset använder under ett år. Resultatet blir ett CO2 avtryck på 0 kg per år för driftsenergi.

De klimatsmarta tekniska lösningarna sänker driftskostnaderna väsentligt och berättigar projektet till Boverkets utökade investeringsstöd, som säkerställer attraktiva hyror och liten risk för vakanser. På så vis kan vi med Blå Port visa hela hyresbostadsbranschen att klimatsmarta hus är en bra affär. Det minskar risken för fastighetsägare att drabbas av oförutsedda höga energikostnader.

Åtgärder under byggskedet

Under projektet arbetar vi på Skanska med en klimathandlingsplan för att minska klimatpåverkan genom att välja rätt klimatsmarta byggtekniska lösningar. Vårt mål är ett klimatavtryck på 264 kg CO2/kvm BTA enligt Boverkets definition.

Vi eftersträvar att använda återvunna byggmaterial där det är möjligt och gör koldioxidsnåla fasadval. Byggarbetsplatsens fordon ska drivas med förnyelsebar HVO-diesel.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Hållbarhetsinsatserna i Blå Port utgår från Skanska Hyresbostäders egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på alla byggbranschens viktigaste områden - Grön arbetsplats, energi, klimatpåverkan, inomhusklimat, dagsljus, fukt, material, vatten, biologisk mångfald och social hållbarhet.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom samtliga hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading