c

Kv Handbollen 1, Ängelholm

  • Kvarteret Handbollen 1. Bild: Arkitektlaget i Skåne.
  • Kvarteret Handbollen 1. Bild: Arkitektlaget i Skåne.

Hyresrätter först ut i hållbar stadsdel

Området Fridhem är Ängelholms nästa stora utbyggnadsområde. Kommunen har en stark vision för området där man planerar upp till 800 bostäder i 10 nya kvarter. Skanska Hyresbostäder utvecklar de första flerbostadshusen: 110 lägenheter som markerar starten på den nya stadsdelen nära både havet och centrum.

De fyra huskropparna i 4-5 våningar omringar en skyddad gård. Både in- och utsidan av projektet håller hög kvalitet och utformas med omsorg. Lägenheterna med 1-4 rum och kök är välplanerade med yteffektiva och funktionella planlösningar i modern stil.

Samtliga material är framtagna för att skapa ett hållbart och bekymmersfritt boende. De ljusa köken är generöst utrustade och bostäderna har tvättmaskin, torktumlare och helkaklade badrum.

Stadsmässig gestaltning

I kommunens vision för Fridhem ingår önskan om att upprätthålla den lokala identiteten. Namnet Handbollen följer områdets sportprofil. Kvarteret får en tydligt stadsmässig karaktär ut mot den nya stadsgatan och en mera öppen trädgårdskaraktär mot intilliggande park och koloniområden.

Entrévåningarna kläs i mönstermurat tegel som bildar blickfång i ögonhöjd medan de övre våningarna växlar över till en målad, slät fasad: det ger ett klassiskt stadsmässigt uttryck. En portik omgiven av tegel skapar en tydlig men luftig gräns mellan det offentliga gaturummet och den privata gården.

Hyresrätter breddar utbudet

Den omgivande, tidigare bebyggelsen i Fridhem består främst av villor. Det gör Skanskas moderna och högkvalitativa hyresrätter till ett extra angeläget tillskott som öppnar för fler att hitta en passande bostad genom livets olika faser.

Skanska bidrar också till kommunens önskan om tillgångar för social gemenskap som lekplatser, odlingsytor och mötesplatser. Innergården i kvarteret Handbollen blir grön och social med odlingslådor som de boende kan aktivera sig och mötas kring. En gårdsgemensam lekplats omges av sittplatser där barn och vuxna kan mötas.

Miljömässig hållbarhet

Kommunen har en uttalad vision att hela Fridhemsområdet ska utvecklas med hållbarhet i fokus.

Skanska Hyresbostäder hållbarhetsmärker sitt kvarter enligt Miljöbyggnad Silver, en certifiering som omfattar cirka 15 hållbarhetsaspekter inom områdena energi, inneklimat och material. Den är utvecklad för att värna om miljön och människors hälsa samtidigt som energieffektiviteten ger lägre driftkostnader för fastigheten.

I planeringen av kvarteret har en klimatkalkyl upprättats och material valts ut för att minska koldioxidutsläppen från armering, isolering och husgrund.

För uppvärmning kommer fastigheterna anslutas till fjärrvärmenätet och samtliga hustak är förberedda för solceller. Ett antal parkeringsplatser förbereds för elbilsladdning. På så vis vill Skanska även bidra till planen för Fridhem som ett område med gröna resmöjligheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading