c

Lommanian, Lomma

  • Bild av Sews Arkitekter

Hyresrättsprojekt med insatser för ekologi

Vid infarten till Lomma har Skanska Hyrebostäder utvecklat 110 hyreslägenheter. Lomma är en väletablerad ort för villor och bostadsrätter där Skanska genom åren har bedrivit omfattande bostadsutveckling. 

Med Lommanian fick vi möjligheten att bredda marknadsutbudet med moderna och prisvärda hyresrätter. Det ger invånarna tillgång till flexibla boendelösningar genom livets alla faser för dem som vill hyra istället för att köpa. Efterfrågan på lägenheterna har varit mycket stor, Samtliga lägenheter var uthyrda vid färdigställande. 

Lägenheterna i de fem husen har 2-4 rum och kök med genomtänkt planlösning och gedigna materialval för ett bekymmersfritt boende. Samtliga bostäder har uteplats eller balkong i sydväst. 

Projektet är miljömärkt enligt Miljöbyggnad Silver, en certifiering som omfattar cirka 15 punkter på områdena energi, inneklimat och material. Den är utvecklad för att värna om miljön och människors hälsa samtidigt som energieffektiviteten ger lägre driftkostnader för fastigheten. 

Den grönskande utemiljön har utformats för att stimulera till lek, umgänge och trivsel. Den är också av särskild ekologisk betydelse, då Skanska genomförde en kompensationsutredning före byggstart på begäran av Lomma kommun. Utredningen innebär innebär att de ekologiska mervärden som går förlorade när marken tas i anspråk ska kompenseras: så kallade ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rekreationsmöjligheter, luftrening och infiltration av ytvatten.

Växtlighet, syresättning och djurliv inventerades innan bygget startade. I första hand bör man undvika ingrepp på den befintliga miljön och i andra hand kompensera den. I Lommanian planterade Skanska bland annat ovanligt många träd, anlade underjordiska vattenmagasin och satte ett högt ängsgräs som i slutänden gav en högre biologisk mångfald i området än tidigare.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading