c

Kinnarps förskola, Kinnarp

  • Genom ett nära samarbete med både kund och verksamheten har Kinnarps förskol autformas från behov och önskemål.
  • På gården finns små hus och många spännande lekytor.
  • I mars 2020 öppnade Kinnarps förskola i Falköpings kommun.
  • Förskolebarnen var såklart med när första spadtaget togs var.
  • Förskolan är skapad utifrån verksamhetens önskemål.
  • Under produktionen fick barnen göra studiebesök.
  • Barnen tyckte det var spännande att se vad som hände på den blivande förskolan.
  • Genom god planering, en smart uppdelning av arbetsplatsen och en god logistik har arbetet flutit på mycket smidigt.

Verksamheten i fokus på Kinnarps förskola

I mars 2020 flyttade hundra förskolebarn in i nybyggda Kinnarps förskola i Falköpings kommun. Förskolan är på 1 220 kvadratmeter fördelat på fem avdelningar i ett plan. Förskolan har även ett tillagningskök och matsal. Denna del har två plan med ett teknikutrymme och fläktrum på övervåningen.

Byggnadens enplansdel är i kastanjefärgad themowood och tvåplansdelen är uppmurad med ett snyggt tegel.

Första spadtaget 2018

Skanska fick uppdraget att bygga förskolan redan 2015 men först i september 2018 togs det symboliska första spadtaget.
För att skapa en förskola som verkligen uppfyller alla behov gjordes en noggrann planering och projektering. Genom ett nära samarbete med både kund och verksamhet har förskolan utformas utifrån faktiska behov och önskemål.

Etablerade oss mars 2019

Det var först i mars 2019 som vi etablerade oss på arbetsplatsen och började arbeta på plats. Då var det tajt om tid. Redan vecka 27, precis innan semestrarna skulle vi ha tätt hus. Men genom god planering, en smart uppdelning av arbetsplatsen och god logistik klarade vi tidplanen med två dagar till godo.

Höga fuktsäkerhetskrav och P-märkt innemiljö

Kinnarps förskola lever upp till mycket höga fuktsäkerhetskrav. Förskolan har även en så kallad P-märkt innemiljö. P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar.
P-märkningen specificerar främst vad som menas med god luftkvalitet, god ventilation, bra ljud och ljus samt en bra inomhustemperatur.

Alla produkter avstämda

Alla produkter som används i projektet har stämts av med Skanskas kemdatabas. I databasen går det att utläsa om ett ämne är förbjudet att använda, bör undvikas eller är ett bra miljöval.

Vi har haft ett nära samarbete med kunden under hela projektet. Under arbetets gång har vi haft avstämningsmöten två dagar i veckan, allt för att ha en öppen och nära dialog.

Lärlingar från gymnasiet

Under projektets gång har vi haft lärlingar från gymnasiets byggprogram på plats. Genom att de deltar i arbetet på arbetsplatsen så lär de känna Skanska och hur det fungerar på arbetsplatsen.

Utformad utifrån behoven

Hela förskolan är utformad utifrån de behov som finns. Bland annat delades storköket upp för stora och små barn. Vi skapade ett flöde där maten hämtas på ett ställe och disken lämnas på ett annat så man inte stoppar upp vägen för varandra. Tanken var att skapa fria ytor med så få krockar som möjligt.

Lekstugor och scener på gården

Ute på gården har vi skapat en utemiljö utifrån verksamhetens önskemål. Här finns lekstugor och scener som bidrar till barnens fantasi och kreativitet.

Vi skapade också ett glasat utrymme i huset där verksamheten har en utemiljö för lärande. Tanken är att utrymmet kan användas som växthus på sommaren och som vinterträdgård på vintern.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading