c

Källan, Ystad

 • Skanska har tillsammans med Ystad kommun skapat Källan.
 • I den grafiska betongen finns figurer i form av träd och djur.
 • Den roliga skolgården bjuder in till lek och bus.
 • På gården finns möjlighet till både sport och lek.
 • Skolan rymmer 120 förskolebarn och 350 elever från förskoleklass upp till årskurs sex.
 • Skolgården är även den byggd med barnen i fokus och har ett högt lekvärde.
 • Det finns pedagogiska och lekfulla målningar på marken som lockar till fantasi och lek.
 • Kanske vill barnen köra med leksaksbilar på rasterna.
 • Här finns gott om olika lekområden och många möjligheter för barnen att utvecklas.
 • I Ystad kommun finns beslut om att en procent av projektbudgeten ska avsättas till konstnärlig utsmyckning.
 • På Källan innebär detta bland annat en fantastisk takmålning med tillhörande glasskulpturer.

Källan sätter barnen i fokus

Genom ett framgångsrikt partneringprojekt har vi tillsammans med Ystad kommun skapat Källan, en modern och pedagogisk skola och förskola med barnen i fokus. Den nya byggnaden är cirka 7 400 kvadratmeter stor och rymmer 120 förskolebarn och 350 elever från förskoleklass upp till årskurs sex.

Skanska vann upphandlingen våren 2018. På tomten fanns sedan innan en befintlig industribyggnad som vi började riva hösten 2018. Då marken var förorenad behövde den saneras ordentligt. Parallellt med saneringen hösten 2018 blev även systemhandlingarna klara. I januari 2019 byggstartade vi.

Barnens bästa som ledstjärna

För att involvera alla berörda parter inleddes projektet med en workshop tillsammans med kund och representanter från skolan. Tillsammans landade vi i det gemensamma målet ”barnens bästa som ledstjärna” vilket vi har arbetat efter i hela projektet. Det innebär att de gånger vi stått inför olika vägval så är det alltid barnens bästa som har styrt.
Det är fyra enheter inom Ystad kommun som slås samman i Källan. Två förskolor och två grundskolor.

Grafisk betong med träd och djur

Skolan är byggd på platta på mark och har en prefabstomme i betong, HDF-bjälklag och papptak. Fasaden består av grafisk betong, tegel och skivfasad. I den grafiska betongen finns figurer i form av träd och djur. Dessa har etsats in i betongen redan under gjutningen i prefabfabriken.

Det pedagogiska arbetet styr utformningen

I skolan styr det pedagogiska arbetet utformningen och inte tvärt om. På Källan arbetar årskurserna i så kallade hemvister där det finns möjlighet att ha samlingar och arbeta i grupper. Totalt finns det sju hemvister och flera grupprum kopplade till dessa.

Skolan och förskolan är integrerad och finns i samma byggnad. Tanken är att de yngre barnen ska känna sig trygga i skolmiljön och att steget upp till förskoleklass inte ska kännas så stort.

Skyddsrum på skolgården

När vi rev den befintliga bygganden insåg vi att det fanns ett gammalt skyddsrum i den. Det innebar att vi behövde upprätta ett nytt skyddsrum kopplat till skolan. Det nya skyddsrummet ligger idag ute på skolgården och används som förråd.

En skolgård med högt lekvärde

Skolgården är även den byggd med barnen i fokus och har ett högt lekvärde. Här finns gott om olika lekområden och många möjligheter för barnen att utvecklas.

Det finns bland annat pedagogiska och lekfulla målningar på marken som lockar till fantasi och lek. Här finns även stora kullar, träd, pergola och lekredskap. Det har även anlagts en fotbollsplan med miljövänligt och slitstarkt hybridgräs.

Konstnärlig utsmyckning

I Ystad kommun finns beslut om att en procent av projektbudgeten ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. På Källan innebär detta en fantastisk takmålning med tillhörande glasskulpturer, samt några bronsskulpturer i förskolans utemiljö.

Årskurs sex tillsammans med förskolan var de första som fick ta plats i de nya lokalerna i december 2020. Resterande börjar i januari 2021.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading