c

Skottorpsskolan, Laholm

  • I Laholm bygger Skanska nya Skottorpsskolan.
  • Sammanlagt ska byggnaderna rymma 320 elever upp till årskurs sex samt 80 förskolebarn.

Nybyggnad och renovering när ny skola tar form

I Laholm bygger Skanska nya Skottorpsskolan på uppdrag av Kommunfastigheter i Laholm. Här uppförs en ny modern skolbyggnad i två plan på 5 450 kvadratmeter. Den nya förskolan och skolan byggs bredvid den befintliga skolan. Vi kommer dessutom att renovera delar av den befintliga skolbyggnaden.

Plats för 320 elever och 80 förskolebarn

Sammanlagt ska byggnaderna rymma 320 elever upp till årskurs sex samt 80 förskolebarn. Vi bygger tillagningskök, matsal, mediatek, teknikrum samt renoverar även idrottshallen.

Rivning påbörjades hösten 2019

Den nya byggnaden får en bottenyta på omkring 2 500 kvadratmeter och byggs på platsen där det sedan tidigare fanns en äldre förskolebyggnad. Den behövde vi först riva för att kunna påbörja byggprocessen. Rivningen skedde vintern 2019.

Det första spadtaget togs i mars 2020 och efter det har arbetet pågått. Eftersom byggarbetsplatsen ligger nära den befintliga skolan så har vi en tät och god dialog med utsedda representanter från deras verksamhet. Vi har planerade skyddsronder och trygghetsvandringar för att säkerställa att arbetsplatsen och dess omgivning känns trygg och säker.

Digitala möten effektiviserade

Då detaljprojektering och produktion skett under coronapandemin så har vi fått ställa om och hållit stora delar av våra planerings- och avstämningsmöten digitalt. Trots att många i projektet är vana vid fysiska möten så har digitaliseringen fungerat mycket bra. Mötena har oftast blivit effektiva och många av deltagarna har inte behövt resa som de annars hade behövt göra.

Passivhus med minimalt uppvärmningsbehov

Den nya skolbyggnaden byggs med passivhusteknik, det innebär att det blir ett mycket energisnålt hus med bra inomhusklimat och minimalt uppvärmningsbehov. Byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och har projekterats enligt miljöklassningssystemet Feby18, Guld.

Vi har dessutom gjort en klimatkalkyl på projektet för att få bättre kunskap om projektets klimatavtryck och därmed även kan titta på åtgärder för att minska detta.

Den nya skolbyggnaden beräknas vara färdig hösten 2021 och renoveringen av den gamla skolan sommaren 2022.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading