c

Forum Medicum, Lund

  • På uppdrag av Akademiska Hus utvecklar Skanska nu Forum Medicum i Lund.
  • Skanska byggstartade strax innan sommaren 2020.

Moderna forskningslokaler i Lund

På uppdrag av Akademiska Hus utvecklar Skanska nu Forum Medicum i Lund. Byggnaden kommer innehålla forsknings- och utbildningslokaler åt den medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Projektet är en samverkansentreprenad där vi jobbar tätt med både Akademiska Hus och med universitetet. Totalt kommer Forum Medicum bestå av 15 000 kvadratmeter fördelat på sex plan, inklusive ett källarplan.

Många människor i omlopp

Forum Medicum ligger mellan centrala Lund och den tekniska högskolan. Runt arbetsplatsen finns det många människor i omlopp. Att skapa en arbetsplats som är säker för tredje man är därför av stor vikt. Vi har därför tagit fram en god struktur för hur vi arbetar och hur tunga fordon får röra sig på området.

Närheten till Lunds lasarett påverkar

Förutom att tredje man rör sig intill arbetsplatsen ligger projektet dessutom precis intill Lunds lasarett där högkvalitativ vård bedrivs. Det är viktigt att vi inte stör den verksamheten mer än nödvändigt. Därför har vi satt upp vibrationsmätare och kännare som känner av buller och vibrationer. Vi försöker dessutom planlägga allt vibrerande arbete ordentligt och har ett informationssystem som varslar innan.

Modern och inbjudande design

Forum Medicum, som har ritats av Henning Larsen Architects, får en inbjudande och modern design där de nedre våningarna har anpassats till publik verksamhet medan de övre våningsplanen rymmer arbetsrum, tysta rum och flexibla undervisningslokaler. 

Grupprum och undervisningsrum ligger centralt och är placerade mot fasighetens stora öppningen i mitten av huset.

Byggs ihop med existerande fastighet

För att knyta ihop och skapa ett sammanhang mellan den nya fastigheten och de gamla BMC-byggnaderna så kommer bottenvåningen byggas ihop med den existerande fastigheten. En spännande, men byggtekniskt utmanande, lösning.

Deltagare från Skanskas lärlingsprogram för kvinnor

Vi är måna om att bredda vår rekryteringsbas och kommer ta in två kvinnor från Skanskas lärlingsprogram för kvinnor som får vara med och se Forum Medicum växa fram. Syftet är att ge deltagarna rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas i sin nya yrkesroll.

Skanska byggstartade strax innan sommaren 2020 och Forum medicum beräknas stå färdig under våren 2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading