c

Skanstull 400/200 kV-station, Stockholm

  • Gjutning på plats för kraftstationen i Mårtensdal.
  • Sommarn 2021 ska den platsgjutna betongen vara klar.
  • Skanska uppför en byggnad och husinstallationer för en transformatorstation på 400 kV i Mårtensdal i Stockholm.
  • Syftet med kraftstationen är transformering av 400kV till 220kV.

Kraftstation förutsättning för Stockholms expansion

Stockholms befolkning ökar och staden expanderar. I takt med detta måste även elnätet förnyas och byggas ut. På uppdrag av Linxon ska Skanska uppföra byggnad och husinstallationer för en transformatorstation på 400 kV i Mårtensdal i Stockholm. Linxon ansvarar för installation av all starkströmsutrustning.

Uppdraget är en del av det omfattande projektet Stockholms Ström, där Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio bygger ut elnätet i stora delar av Stockholmsregionen.

Transformering av 400kV till 220kV

Syftet med kraftstationen är transformering av 400kV till 220kV. Anläggningen blir den första och mest yteffektiva i Sveriges i sitt slag. Kraftstationen möjliggör för ett fortsatt byggande av Nackastad, ett köpcentrum i Haninge och den nya tunnelbanan.

Kraftstationen kopplar ihop elkablar från Anneberg norr om Stockholm och kablar från det planerade ställverket Snösätra i Högdalen söderut. Stationen installeras i en tvåvåningsbyggnad. För att spara yta så ligger den till stora delar under marken.

Spjutspetsteknik i stationen

All utrustningen i stationen består av spjutspetsteknik och innefattar bland annat ett 400 kV GIS-ställverk, två stora krafttransformatorer (400/220/11 kV 500 MVA) med digital övervakning, två 400 kV shuntreaktorer samt kontrollsystemet MicroSCADA Pro.

I december 2019 startade etableringen på plats och i januari 2020 påbörjades markjobben. I mars hade stora delar av sponten installerats och jordschakten var i full gång. I maj blev den första hammarbandsnivån klar och under sommaren 2020 genomfördes schakt och spräckning av berg.

Under hösten 2020 har betong och anläggningsarbete påbörjats. Det innefattar bland annat bottenplatta och 14 m höga platsgjutna väggar.

Anläggningen färdig 2023

Sommaren 2021 ska all platsgjuten betong vara klar och vi börjar då med den prefabricerade stommen. Hela anläggningen ska vara färdigt 2023.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading