c

Flatruetvägen, Bergs kommun

  • Vägsträckan löper 975 meter över havet nära Ljungdalen och är Sveriges högst belägna allmänna väg.
  • Vintervindar, snö och isigt väglag är vardag för dem som regelbundet färdas längs Flatruetvägen i Jämtland.
  • De tre nya broarna leder över raviner, dalgångar och bäckar och gör färden säkrare för både lokalbefolkning och turister på väg till skidorterna.
  • De hårda vindarna från fjället var den största utmaningen i byggprojektet.
  • Under arbetet behöver vi hålla utkik efter renar, älg och en och annan fjällräv.
  • Vi byggde de nya broarna bredvid de befintliga som sedan revs.

Sveriges högst belägna allmänna väg når nya höjder med tre broar som vi på Skanska har byggt. Därmed får resenärerna en säkrare och lättare passage. Flatruetvägen förenar Funäsdalen till Ljungdalen och korsar platån Flatruet i Härjedalen.

Vintervindar, snö och isigt väglag är vardag för dem som regelbundet färdas längs Flatruetvägen i Jämtland. Dessutom behöver de hålla utkik efter renar, älg och en och annan fjällräv. Vägsträckan löper 975 meter över havet nära Ljungdalen och är Sveriges högst belägna allmänna väg. Den slingrar sig genom fjällkedjan längs den norska gränsen.

Broar över raviner och vattendrag

De tre nya broarna leder över raviner, dalgångar och bäckar och gör färden säkrare för både lokalbefolkning och turister på väg till skidorterna. De nya broarna är också breda och kraftiga nog att klara de tunga plogbilarna som är i farten från oktober till maj. För samernas rennäring har de nya broarna stor betydelse.

Hårda fjällvindar

Trafikverket gav oss uppdraget att bygga broarna över Kojebäcken, Rutjärnsbäcken och Skärkan. Vi byggde de nya broarna bredvid de befintliga som sedan revs. De hårda vindarna från fjället var den största utmaningen i byggprojektet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading