c

Gamlestaden - anläggningsprojekt, Göteborg

  • I vårt uppdrag ingår utbyggnad av spårvägen, två nya broar över Säveån, en kajanläggning och flera nya hållplatser för kollektivtrafiken.

Gamlestaden i Göteborg byggs ut och förvandlas till en mer attraktiv stadsdel. Vi på Skanska ansvarar för huvudentreprenaden av den nya knutpunkten för kollektivtrafiken. Arbetet pågår på gammal kulturhistorisk mark.

Väl utvecklad infrastruktur är avgörande för att skapa attraktiva stadsdelar. I vårt uppdrag ingår utbyggnad av spårvägen, två nya broar över Säveån, en kajanläggning och flera nya hållplatser för kollektivtrafiken. Projektet är en utförandeentreprenad med totaldelar; vi utför projektering av konstbyggnader och påldäck utifrån rambeskrivningar och ramritningar.

Nya Lödöse – staden under marken

I området där vi bygger pågår samtidigt Västsveriges största arkeologiska utgrävning. Här låg Nya Lödöse mellan 1473 och 1623. Staden var en viktig handelsplats och föregångare till dagens Göteborg. Vi har en tät dialog med arkeologerna för att arbetet ska flyta på smidigt för båda parter.

Trångt område medför utmaningar

Förutom den arkeologiska utgrävningen finns även andra byggaktörer på plats. Dessutom rullar kollektivtrafiken som vanligt genom området. Det är trångt och vi måste planera logistiken noggrant för att allt ska fungera. Eftersom många rör sig i området måste vi tänka igenom alla tänkbara scenarier när det gäller säkerheten. Tydliga avspärrningar är viktiga för att skydda tredje man.

Komplicerade markförhållanden och känslig natur

Marken är instabil med mycket lera, vilket medför att vi behöver göra stora grundförstärkningar i form av pålning. Våra erfarna geotekniker och teknikspecialister har beräknat vad som krävs för att göra marken stabil och säker.

Längs Säveåns norra strand bygger vi en kajanläggning för att förbereda för kommande bostadsutveckling. Här behöver vi förstärka marken extra mycket. Dessutom är Säveån ett Natura 2000-område, vilket betyder att det är känslig natur som ska skyddas. För oss innebär det att arbetet behöver planeras noggrant så vi kan minimera påverkan på miljön.

Två år i rad har vi vunnit Skanskas interna utmärkelse "Årets gröna projekt". Dessutom tog vi hem priset "Årets hållbara infrastrukturprojekt 2016" som delas ut av Sweden Green Building Council.

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör i projektet. Förutom att vi jobbar på bästa sätt i ett område med känslig natur och kulturhistoriska skatter, ska inköp av material klara våra krav på hållbarhet. Vi har även startat ett klimatarbete i form av förnybart bränsle i maskiner; utsläppen av koldioxid minskar med närmare 90 procent. Dessutom återanvänder vi stora mängder material inom området.

Samarbetet med Trafikkontoret i Göteborgs stad går väldigt smidigt. Projektet är en utförandeentreprenad men vi försöker ändå samverka. Vi arbetar mot gemensamma mål och har en bra sammanhållning inom projektgruppen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading