c

Telia Backbone, Örebro – Luleå

  • Skanska har fått i uppdrag att ersätta och komplettera stamfibernätet som går genom Norrlands inland.
  • Arbete vid trafikerade vägar är alltid ett riskmoment. Genom att noga planera framdrift och upprätta genomtänkta TA-planer kan vi minimera riskerna.

Stamfibernätet Telia Backbone går från Örebro till Luleå och har kallats “Sveriges längsta arbetsplats”. Vi på Skanska har utfört schakt och förläggning samt inkoppling av fiber längs den 120 mil långa sträckan.

Telia har två huvudstammar för fiber som löper genom Sverige. Skanska har fått i uppdrag att ersätta och komplettera den som går genom Norrlands inland. Projektet består av fyra deletapper som är ungefär 30 mil långa vardera.

Vi har schaktat eller plöjt ner tre slangar från Löa norr om Örebro ända upp till Luleå. På vägen har vi passerat Mora, Östersund och Lycksele och många andra orter. Vi har även utfört installationen vid Telia/Skanovas stationer längs sträckan.

Logistiken – en utmaning utöver det vanliga

Vid uppstarten av projektet insåg vi snabbt vilken utmaning tid och logistik skulle bli. Vi har planerat noggrant för att få ut materialet längs sträckan i rätt tid och till rätt plats. En annan utmaning har varit att planera och tidsätta framdriften då markförhållanden varierar längs sträckan. Vissa dagar har ett arbetslag kommit ett par hundra meter medan ett annat har plöjt sex kilometer. Oftast har det blivit en till två kilometer per dag för varje arbetslag.

Men vår största utmaning har faktiskt varit att bli av med material. När vi spränger blir det mycket bergmaterial som ska fraktas bort och när vi stöter på stenblock i schakten så ska även dessa köras bort och ersättas med nytt material.

Det gäller att vara beredd på det mesta i ett projekt som pågår längs en så här lång sträcka. Vi har stött på en hel del hinder längs vägen både på land och under vattenytan som till exempel berg på oväntade ställen, fornlämningar, skyddsområden, raserade broar etc. Alla överraskningar har lösts i takt med att de har dykt upp.

Genom vattendrag och sjöar

Vi har borrat under alla vattendrag längs hela sträckan. På så sätt är kablarna skyddade till skillnad från om de löper över en bro. Under arbetets gång har vi passerat två av Sveriges största sjöar. Flera kilometer kabel ligger nu på sjöbotten i Siljan och Storsjön. Dykare har lagt ner kabeln och förankrat den på botten.

Utbyter erfarenheter på gemensamma veckomöten

Mellan 20 och 25 arbetslag har arbetat längs sträckan. Vi har jobbat på alla delsträckor samtidigt och har haft drygt hundra maskinresurser igång. Det är en utmaning att få en teamkänsla när arbetsplatsen är 120 mil lång. Många har inte träffats förut. Vi har haft många fysiska träffar men främst har vi haft våra veckomöten tillsammans på distans där vi kunnat hjälpas åt att finna lösningar på de problem som dykt upp och utbyta erfarenheter.

Samarbetsviljan har varit stark i hela gruppen.

Från Örebro till Luleå har vi schaktat genom många tätorter och passerat cirka 800 markägare. Telia har slutit markavtalen; vår uppgift har varit att kontakta markägarna när vi ska arbeta på deras mark. Vi behöver ha koll på hur varje avtal ser ut. Det är även vårt ansvar att återställa marken när vi har passerat och följa upp att markägarna är nöjda efter avslutat arbete.

Arbete vid trafikerade vägar

Arbete vid trafikerade vägar är alltid ett riskmoment. Genom att noga planera framdrift och upprätta genomtänkta TA-planer kan vi minimera riskerna. Eftersom vi i första hand har följt befintliga vägar har vi lagt mycket tid på säkerheten. På våra veckomöten och dagliga möten har vi diskuterat åtgärder och anpassning av TA-planer och skyltning. Alla har förstått vikten av att jobba säkert och vi har klarat oss från allvarliga olyckor.

Borrar för miljön

Ursprungsplanen var att vi skulle schakta av många infarter. Det såg vi som ett kritiskt moment eftersom det blir besvärligt för tredje man om vi gräver av en infart eller en korsning. Dessutom ska infarten underhållas innan vi har fått på asfalten. I stället föreslog vi att vi skulle borra. Det är en lösning som är mycket bättre för miljön om vi ser till utsläppen och en kostnadsbesparing.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading