c

Hyllie Terrass, Malmö

Ytterligare information

Hållbara lösningar i Hyllie Terrass

 • Klimatförbättrad betong med upp till 40 procent minskat koldioxidavtryck
 • Återvunnen armering i stommen
 • Lokalt producerade glaspartier med återvunnet material
 • Optimerad tillverkning och transport av stomme och fasad
 • Fossilfria verktyg och maskiner på arbetsplatsen
 • Solceller på taket och effektiv energilösning i samarbete med E.ON och Malmö Stad
 • Terrasser som bevattnas av regnvatten och fungerar som fördröjningsmagasin
 • Biokol i jorden och växter utvalda för att gynna biologisk mångfald
 • Unikt samarbete med Swedese där byggspill blir till möbler
 • Krav på att leverantörer och underentreprenörer redovisar klimatavtryck
 • Gröna hyresavtal som hjälper hyresgästerna att göra miljömedvetna val

Vad innebär NollCO2-certifiering?

Certifieringen utvecklades av Sweden Green Building Council, som grundades 2009 av Skanska och tolv andra företag, för att driva hållbarhetsarbetet framåt i byggsektorn.

Att bygga med noll koldioxidutsläpp betyder att klimatavtrycket blir noll efter att utsläppen från byggskedet har kompenserats, till exempel genom solceller på taken som genererar energi över lång tid. De samlade utsläppen ska kompenseras inom 50 år.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading