c

Långarör, Växjö

  • Översiktsbild av det nya bostadsområdet utanför Växjö. Bilden kommer från Myresjöhus.

Vackert beläget vid Helgasjön utanför Växjö börjar ett nytt bostadsområde växa fram. Vi på Skanska har utfört exploateringsarbeten vilket innebär nya gator, va-ledningar och terrassering av tomtmark.

På uppdrag av BoKlok och Myresjöhus har vi på Skanska utfört exploateringsarbeten i Långarör norr om Växjö. Det innebär att vi förvandlar råmark till byggbara tomter där 23 villor och cirka 60 lägenheter kan uppföras. Hela området är cirka 60 000 kvadratmeter.

Första steget: skapa bygghandlingar

Uppdraget är en totalentreprenad. Vi började med att skapa handlingar för hur vatten- och avloppssystemet skulle se ut, hur gator skulle löpa genom området och hur dagvattnet skulle ledas bort. När Växjö kommun hade godkänt bygghandlingarna kunde vi börja med det praktiska arbetet.

Grönt projekt — bullervall och raingardens

Det första arbetsmomentet var att ta bort vegetationen. Vi har hanterat cirka 28 000 kubikmeter vegetation som har anlagts i en bullervall utmed området. Förutom att denna lösning höjer kvaliteten för de boende, resulterar den i en koldioxidbesparing på cirka 25 procent jämfört med att transportera materialet till deponi. Långarör har blivit ett grönt referensprojekt inom Skanska tack vare denna idé.

En annan grön lösning är så kallade rain gardens som vi har anlagt i området. Rain gardens består av infiltrationsstråk och växtbäddar som är anlagda på vissa ställen utmed gatorna. Dessa renar dagvattnet innan det går ut i diken och vidare ner till Helgasjön. Dagvattnet får därmed en effektiv och naturlig rening.

Gator, va-ledningar och tomtarbeten

I vårt uppdrag ingår byggnation av cirka 1000 meter gata, va-ledningar och en pumpstation som sedan tas över av Växjö Kommun. Vi har även gjort terrassering av tomter. Marken var ganska blöt; därför har vi grävt diken och fyllt upp området med 25 000 kubikmeter moränmassor.

Sammansvetsat gäng

Ett litet sammansvetsat gäng har utfört hela uppdraget. Vädret var på vår sida: en torr och varm sommar och fin höst har gjort att arbetet har gått smidigt.

Exploateringen har flutit på bra mycket tack vare projektledarna hos Myresjöhus, Boklok och Växjö kommun.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading