c

Fastighetsboken, Lund

  • Hyresrättskvarteret Fastighetsboken byggs intill det stora studentområdet Delphi i Lund.
  • Skanska har lagt fokus på en avskild och trivsam gård.
  • Varierande fasadmaterial och höjder ger Fastighetsboken ett trivsamt och småskaligt utseende.
  • Illustration hyresrätter Fastighetsboken. Av Plan- och Byggnadskonst

Hyresprojekt blir plattform för kunskap

Intill studentområdena Delphi och Kämnärsrätten i Lund reser Skanska tre sammanhängande kvarter av 350 hyresrättslägenheter på en tidigare obebyggd markplätt. Projektet blir ett case och läroplats för studenter som ska utveckla framtidens stadsmiljöer.

Gård för aktivitet och gemenskap

Husen får en speciell utformning för att ge de boende en avskild och trivsam gård. Utanför Fastighetsboken löper trafikleden Norra Ringen, något Skanska har tagit särskild hänsyn till i utformningen. Husen är mellan fyra och åtta våningar höga, varje huskropp bryts upp i flera höjdnivåer med de högsta delarna mot trafikleden. Kvarteren sluts ut mot leden, på så vis säkrar Skanska en tyst miljö både i de nya bostäderna och i rummet mellan husen.

På den rymliga innergården lägger Skanska stor omsorg vid att ge de boende en attraktiv och grönskande miljö som tilltalar alla. Här planeras planteringar, sittplatser, grillplatser, pergolor, lekyta och ett utegym som med fördel används i kombination med närliggande löparspår. Summan blir en utemiljö som ger plats för rekreation, variation, möten och aktivitet.

Samverkan med tekniska högskolan

Projektet Fastighetsboken länkar samman Skanska med högre utbildning och bidrar till universitetsstaden Lund genom ökad interaktion mellan forskning, utbildning och näringsliv. Projektet öppnas upp för att rusta studenter vid Lunds tekniska högskola med värdefull kunskap för en framtid inom byggsektorn.

I samverkan med högskolan har Skanska utvecklat workshops som sammanför arkitektur-, lantmäteri- samt väg- och vatteningenjörsstudenter. I byggbranschen ska de tre kompetenserna tillsammans genomföra stora projekt på bästa sätt, men oftast har de väldigt liten inblick i varandras yrkesroller vilket blir ett hinder.

Därför får tredjeårsstudenter från utbildningarna komma till Fastighetsboken, sätta sig in i projektet och finna gemensamma lösningar baserade på verkliga dilemman. Aktiviteterna planeras fortsätta fram till projektets slutförande och är en del i Skanskas sociala hållbarhetsarbete: att varje projekt ska ge fler värden till samhället än själva byggnationen.

Hållbar mobilitet

Ett fokus i utformningen av projektet är att minska bilåkandet genom att bygga in tillgångar som gör cykel och kollektivtrafik till det enkla valet. Läget är fördelaktigt med mycket god tillgång till kollektivtrafik: lokal- och regionalbussar går alldeles utanför fastigheten. Antalet p-platser i kvarteret justeras till förmån för bilpool och laddstolpar för elbil.

Gång- och cykelbana löper precis utanför Fastighetsboken med en kvarts cykelväg in till centrala Lund. Skanska gör en extra satsning på att underlätta för cyklister med utrustad cykelverkstad i garaget, cykelställ under tak och pump på gården. Det finns också garageplatser för lådcyklar och en cykelpool för den som inte själv vill äga sin hoj.

Sol ute, sol inne

För att uppnå ljusa och behagliga miljöer inomhus har Skanska specialanpassat fönstersättning och fönstrens storlek. Balkongernas och rummens placering är noggrant genomtänkt, exempelvis läggs sovrum i de lägen som får minst dagsljus.

Fastighetsboken byggs med miljö och klimat i åtanke: kvarteret certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Klimatkalkyler görs kontinuerligt och ligger till grund för klimatsmarta materialval. Projektet förbereds bland annat för solceller på taket.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading