c

ICA Maxi, Bålsta

  • Skanska har utvecklat en ny ICA Maxi Stormarknad i Bålsta.
  • Byggnaden är precertifierad enligt Miljöbyggnad guld 3.0.

En grön och hållbar butik

På uppdrag av ICA Fastigheter har Skanska utvecklat en ny ICA Maxi Stormarknad i Bålsta. Butiken är en del av handelsplatsen Lillsjöns företagspark som ligger längs den södra infarten från E18 till Bålsta. 

Butiken har en butiksyta på 6 500 kvadratmeter och är mycket lättåtkomlig för både de boende i Bålsta samt för förbipasserande på E18.

Skanska fick uppdraget i juni 2018 och det första spadtaget togs den 18 oktober samma år.

Grundläggningen blev en utmaning

När projektet påbörjades under hösten 2018 insåg vi ganska tidigt att grundläggningen var en större utmaning än vad vi trott. Fastigheten ligger på en rullstensås vilket visade sig vara tufft. Planen var först att använda betongpålar vid grundläggningen men detta fick vi, efter att ha utvärderat, byta ut mot stålpålar.

Detta gjorde att vi tappade en del tid i början av projektet, men det lyckades vi jobba ifatt. Pålningen blev klar i mars 2019 och tätt hus hade vi till semestern 2019.

Avancerade installationer

Butiken får avancerade installationer med ett komplext kylsystem och kyl- och frysrum. Det är ICA själva som ansvarar för installationerna medan Skanska ansvarar för förarbetet. Samarbetet har därför varit mycket nära med tät kommunikation och planering.

Miljöbyggnad guld 3.0

Byggnaden är precertifierad enligt Miljöbyggnad guld 3.0. Certifieringen innebär att sexton olika värden mäts och granskas. Det handlar om allt från byggnadsmaterial och solinstrålning till energiprestandan och värme. Uppföljning av parametrar sker sedan under byggnadens drift för att bibehålla certifieringen.

Grön betong i bottenplattan

Som en del i hållbarhetsarbetet har vi använt Skanskas gröna betong till butikens bottenplatta. Genom den kan vi reducera fastighetens klimatpåverkan. Den gröna betongen medför upp till 40 procents reduktion i koldioxidutsläpp.

Geoenergi i butiken

ICA har dessutom valt att använda geoenergi i butiken. Genom bergvärme fångas energi upp via borrhål i marken. Denna energi leds sedan om och används i butikens värme-, kyl- och fryssystem.

För att uppmuntra kunderna till miljövänligare transportmedel till butiken har det också installerats laddstolpar för elbilar utanför butiken.

Butiken öppnade mars 2020

Arbetet har flutit på enligt tidplan och slutbesiktning skedde i februari 2020. ICA tillträdde fastigheten i februari och i mars öppnade butiken för kunderna.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading