c

Högakustenbron, Utansjö

 • Högakustenbron kopplar samman E4:an mellan Kramfors och Härnösands kommuner.
 • Den hårda miljön i norra Sverige kräver extra mycket av konstruktionen som utsätts för hårda vindar, is och snö.
 • Körbanans fria bredd är 17,8 meter och avsedd för 13 meter bred landsväg.
 • Pylonernas höjd är 180 meter och kröns av 12 meter höga glaspyramider.
 • De två huvudkablarna består av 12 000 parallella trådar och spännvidden mellan pylonerna är 1 210 meter.
 • Att valet föll på en hängbro beror på att vattendjupet i Ångermanälven ligger på cirka 90 meter.

Konstruerad för en utsatt miljö

Högakustenbron invigdes 1997 och är med sina 1 800 meter en av världens längsta hängbroar. Bron kopplar samman E4:an mellan Kramfors och Härnösands kommuner över Ångermanälven. Bron var Sveriges högsta byggnadsverk fram till dess att Öresundsbron byggdes.

180 meter höga pyloner

Att valet föll på en hängbro beror på att vattendjupet i Ångermanälven ligger på cirka 90 meter. Skanska fick i uppdrag av Vägverket att bygga delar av strukturen och att gjuta de 180 meter höga pylonerna. Skanska var också en del av konsortiet som monterade upphängningssystemet och överbyggnaden till bron.

Arbetet påbörjades 1993. Pylonerna grundlades på fast berg och bottenplattorna gjöts i torrhet. Pylonerna har ett ihåligt tvärsnitt av armerad betong med benen lutande inåt.

Utsatt och hård miljö

Arbetet med Högakustenbron skedde i en utsatt miljö med hårda vindar, omfattande snöfall och nedisning. För att påskynda arbetet monterades vägdäcken i 40 meter långa och 21 meter breda moduler.

De 48 modulerna tillverkades i Finland och lyftes på plats av en flytande kran. Modulerna närmast land monterades på plats via en speciell plattform.

Två huvudkablar

Parallellt med att modulerna monterades restes även de två huvudkablarna som var och en besår av 11 700 parallella trådar med en diameter på 5,27 millimeter. Spännvidden mellan pylonerna är 1 210 meter.

Hård miljö kräver mycket

Den hårda miljön i norra Sverige krävde extra mycket av konstruktionen. Bara några decimeter snö som blåser in mot brons räcke skulle i teorin kunna påverka hela brons stabilitet. För att säkerställa en hållfast konstruktion testade ingenjörer en vindtunnel på en närliggande bro.

Pylonerna är utformade så att de ska klara av en kollision från en båt på 50 000 ton som seglar in i pylonen med 16 knops fart.

Högakustenbron i siffor

 • 40 000 kubikmeter betong användes i pyloner och landfästen.
 • 14 000 ton stål användes i brobanan.
 • 8 500 ton ståltråd finns i kablarna.
 • 4 000 ton armering monterades.
 • Brons totala längd är 1 800 meter.
 • Körbanans fria bredd är 17,8 meter och avsedd för 13 meter bred landsväg.
 • Den segelfria höjden är 40 meter.
 • Pylonerna kröns av 12 meter höga glaspyramider.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading