c

Äldreboendet Malten, Silverdal, Sollentuna

  • I Silverdal i Sollentuna bygger Skanska ett egenutvecklat äldreboende.

Stockholms grönaste äldreboende tar form

I Silverdal i Sollentuna bygger Skanska ett egenutvecklat äldreboende på cirka 5 000 kvadratmeter. Äldreboendet får 54 lägenheter fördelat på tre våningar.

Skanska har varit med och utvecklat stora delar av Silverdal sedan början av 2000-talet och äldreboendet Malten blir en av de sista fastigheterna vi bygger i området.

En speciell tomt krävde extra planering

Tomten har funnits i Skanskas ägor länge men stått outvecklad under lång tid. Då tomten är lite speciell har det var en utmaning att hitta en funktionell produkt till den. Både tomtens geometri och det bullerutsatta läget intill järnvägen krävde extra planering.

I maj 2018 togs dock diskussionen kring ett äldreboende upp med kommunen och en hyresgäst. Ett år senare, i april 2019, byggstartade vi projektet.

Förorenad mark

Vi började med marksanering. Marken var förorenad och de gamla massorna behövde bytas ut mot rena massor. Efter det påbörjades grunden och källaren. Under hösten 2019 reste vi prefabstommen och hade tätt hus i februari 2020. Hela fastigheten ska stå färdig för inflyttning under november 2020.

Grönt och hållbart projekt

Redan från start fanns ett beslut om att bygga ett mycket grönt och hållbart projekt. Vi har arbetat utifrån Skanskas egna modell, Gröna kartan, med målet att uppnå den högsta nivån – mörkgrönt. Det innebär bland annat att vi producerar lika mycket förnybar energi som fastigheten använder på årsbasis. Det gör vi genom att ha solceller på taket och att vi investerar i ny förnybar energi på marknaden. Fastigheten kommer bli det första mörkgröna äldreboendet i Stockholmsområdet och vi hoppas kunna dra slutsatser som blir värdefulla på vår resa mot klimatneutralitet 2045. Äldreboendet kommer också certifieras enligt LEED, guldnivå.

Fastigheten får en mycket låg energiförbrukning där kyla och värme tas från borrhål i marken. Fastigheten förses även med solpaneler på taket och kommer generera mer energi än den förbrukar. Dessutom uppförs boendet endast med hållbara byggmaterial och inget byggavfall går till deponi.

Som en del av hållbarhetsarbetet har delar av grunden gjutits med Skanskas nyligen lanserade gröna betong som minskar utsläppen av koldioxid med 30 - 50 procent genom att blanda in slagg från stålindustrin i cementen och därmed ersätta en del av cementen med en industriell restprodukt.

God dialog och transparens

En stor utmaning i projektet har varit att få ihop alla önskemål från kommunen och hyresgästen utan att rucka på det mörkgröna. Men genom en god dialog och transparens har vi landat i en produkt som vi alla är stolta över.

Hänsyn till tredje man

Att vi bygger i ett bostadsområde med tredje man har krävt extra hänsyn. Projektet ligger dessutom lite bökigt till så all logistik måste planeras noga. Vi har till exempel försökt att minimera backrörelser genom att största möjliga mån köra in åt ett håll och ut åt ett annat.

Social hållbarhet

Vi strävar efter att arbeta med social hållbarhet i projektet och har haft en praktikant från närområdet som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att kunna hjälpa personen till en anställning.

Inflyttning i november 2020

I november 2020 flyttade de första personerna in på äldreboendet Malten. Här möts de av ljusa lägenheter med utsikt mot innergården. Skanska har sålt fastigheten till SPP Fastigheter och Attendo kommer driva äldreboendet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading