c

Strömskolan, Kinna

  • Strömskolan är Sveriges första Svanenmärkta skola
  • Svanenmärkningen ställer extra höga krav på materialval och utformning.
  • Elever och lärare byggde tillsammans insektshotell och fågelholkar som monterades upp i skolans nya utemiljö.

Sveriges första Svanenmärkta skola

Strömskolan i Kinna är en F-6 skola med cirka 360 elever som sedan länge hade varit för liten. Skolan saknade dessutom en matsal och eleverna åt därför i sina klassrum.

2016 fick därför Skanska i uppdrag av Marks kommun att bygga om och bygga till Strömskolan. Den nya skolbyggnaden är Sveriges första Svanenmärkta skola. Projektet innefattade två delar, en helt nybyggd skolbyggnad som en ombyggnad av en äldre del.

Stort fokus på miljö och hållbarhet

Projektet hade redan från början stort fokus på miljö och hållbarhet och genom flera workshops som genomfördes tillsammans med kunden beslutades det att Svanenmärkningen var den certifiering som passade den nybyggda skoldelen bäst.

Eftersom Skanska kom in tidigt i projektet kunde vi redan från början vara med och påverka fastighetens utformning och placering. Den nya byggnaden är tre våningar hög och innehåller musiksal, hemkunskapssal, bibliotek, klassrum för förskoleklasser och för årskurs två.

Med fokus på grönt och social hållbarhet fick även elever på skolan tillsammans med lärare bygga insektshotell och fågelholkar som monterades upp i skolans nya utemiljö. Förutom att värna om biologisk mångfald skapade detta ett intresse och en delaktighet i den nya skoldelen.

Hög prefabriceringsgrad

Våren 2018 påbörjades bygget. För att effektivisera processen hade vi en hög prefabriceringsgrad. Eftersom skolverksamheten pågick i den befintliga skoldelen under hela byggprocessen har vi lagt stort fokus på säkerheten. Vi har haft möten med skolan varje vecka där vi gått igenom säkerheten och kommande arbete.

Om skolan exempelvis har haft nationella prov eller andra koncentrationskrävande moment så har vi anpassar våra högljudda arbeten och transporter utifrån det.

Höga krav på materialval och utformning

Att Strömskolan är Svanenmärkt har ställt extra höga krav på materialval och utformning. Bland annat fick vi tänka till ett extra varv när vi planerade skolans ljusinsläpp. Svanenmärkningen har tre gånger så höga ljuskrav än vad Boverkets byggregler slår fast. Det innebar att vi behövde större fönster än vi annars hade valt.

En Svanenmärkt byggnad granskas utifrån helhetsperspektivet. Byggprocessen måste vara kontrollerad, byggmaterialet ska vara miljömärkt och klara hårda krav gällande miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ventilationen ska vara god och husets energianvändning låg. Även utemiljön kontrolleras och tryggheten ligger i fokus.

Inflyttning ett år efter första spadtaget

Arbetet med den nya byggnaden löpte på mycket effektivt och smidigt. Ett år efter första spadtaget stod den färdig och var redo för inflyttning.

Under sportlovet 2019 flyttade verksamheten in i byggnaden och vi började då med renoveringen av den gamla skolan och tillbyggnaden av en matsal. Den höll vi på fram med semestern 2019.

I september 2019 kunde eleverna flytta in i nya fräscha lokaler och nya Strömskolan blev invigd som Sveriges första Svanenmärkta skola.

Antal projekt

loading