c

Kungsmadskolan, Växjö

  • I matsalen serverar restaurangskolan sin mat.
  • Skolan fick en ny matsal där restaurangutbildningen serverar sina luncher.
  • Matsalens fasad är klädd med cor-ten plåt som med tiden får en rostig yta.
  • Matsalen är 200 kvadratmeter och ihopkopplad med köket.
  • Det nya köket påminner om ett riktigt restaurangkök.
  • Köket har både en kall- och en varmköksdel.
  • I köket murades väggar upp och flertalet kylrum monterades.
  • I matsalen finns en mysig bardel.
  • Ingången till matsalen är inbjudande och trivsam.
  • Fläktrummet på skolans tak ombesörjer storköket.

Toppmoderna lokaler i Växjös största gymnasieskola

Kungsmadskolan, som är Växjös största gymnasieskola, har de senaste åren fått sig ett rejält ansiktslyft. På uppdrag av Vöfab har Skanska byggt om och byggt till gymnasieskolan. 2018 fick Skanska i uppdrag att bygga en ny plåtverkstad, utföra en ombyggnation i skolans lokaler för att skapa ett storkök samt bygga till en matsal för gymnasieskolans restaurangutbildning. Vi reste även ett nytt fläktrum på skolans tak som ombesörjer storköket.

Först byggdes en ny plåthall

För att kunna utföra arbetet så effektivt och bra som möjligt delades projektet upp i etapper. Då plåtslageriutbildningen höll till i de lokaler som skulle omvandlas till restaurangskolans nya lokaler började vi med att resa en ny plåthall där plåtslageriutbildningen kunde driva sin verksamhet.

Plåthallen utfördes med en stålstomme, väggar av paroc-element samt en fasadbeklädnad av sinusplåt. I samma veva anpassades en äldre lokal inne på skolan om till en varumottagning för leveranser av matvaror till restaurangutbildningen. När eleverna på plåtslageriutbildningen hade flyttat ut till sina nya fräscha lokaler påbörjades ombyggnationen av den befintliga lokalen.

Asbest i golvet

Den 650 kvadratmeter stora lokalen behövde först saneras då det fanns asbest i det befintliga flytspacklet. Parallellt med saneringsarbetet byggdes det 150 kvadratmeter stora fläktrummet på skolans tak. Detta skedde under hösten 2018.

När asbestsaneringen var färdig påbörjades bygget av det storkök där restaurangskolan nu bedriver sin verksamhet. Det är ett kök som påminner om ett riktigt restaurangkök. Köket har både en kall- och en varmköksdel. Utöver storköket finns det ett stort diskrum, blomberedningsrum och ett rum för klädvård.

Murade väggar skapade rum

Väggar murades upp i lokalen för att skapa diverse rum som en restaurangutbildning behöver, till exempel klass- och grupprum. Dessutom monterades flertalet kylrum där matvaror förvaras.

Vi skapade en tillbyggnad för en ny matsal där restaurangutbildningen serverar sina luncher. Matsalen är 200 kvadratmeter och ihopkopplad med köket. Matsalen har åtta stycken stora glaspartier som bidrar med naturligt ljus in i matsalen. Byggnaden har en lite speciell fasadbeklädnad, den är klädd med cor-ten plåt som med tiden får en rostig yta.

Logistiken krävde god planering

Planeringen av logistiken på arbetsplatsen har varit viktig i detta projekt på grund av den trånga arbetsytan. Vi hade fördelen att vi fick lov att använda en del av en grusparkering precis nedanför skolans område som materialupplag och en plats för leveranser. Det innebar att vi kunde sköta leveranser och lossning av leveranser på ett säkert sätt genom att komma bort från tredje man.

Säkerhetstänk har genomsyrat

Hela projektet har genomsyrats av ett stort säkerhetstänk. Eftersom arbetet skett alldeles i närheten till pågående skolverksamhet har säkerheten mot tredje man prioriterats högt. Vi har haft tydliga avspärrningar och ändrade gångvägar för eleverna på skolan. Utöver det har kommunikation mellan Skanska och skolan varit mycket tät.

Arbetet har dessutom skett med en särskola nära inpå. På skolan går elever som har problem med höga ljud. Det var därför väldigt viktigt med kommunikationen mellan oss och särskolan så de blev informerade när det skulle ske arbete som innebar just högre ljud. De hade då möjlighet att styra om sin verksamhet så att ljuden inte störde dem.

Skolans elever involverades

Social hållbarhet är något Skanska alltid eftersträvar. I detta projekt fick en elev som går på skolans bygg- och anläggningsprogram medverka i projektet på sin APL. Även två yngre praktikanter fick vara med någon vecka under projektets gång.

Måleriutbildningen på skolan fick medverka i projektet genom att måla om en utrymningsväg på skolan. Då denna del av projektet var avskild från övrigt arbetsområde så blev det inga problem gällande säkerheten.

Rivningsmaterial sorterades och återanvändes

Det blir mycket överblivet material i en så här stor rivningsentreprenad och under hela projektets gång sorterades rivningsmaterial och restmaterial i fraktioner. Skolan använde även vissa saker för återanvändning till andra delar av skolan. Vi arbetade också för att få så lite spill på materialen som möjligt.

Den 15 augusti 2019 var det dags för slutbesiktning och några dagar senare tillträdde eleverna de nybyggda och toppmoderna lokalerna.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading