c

Färgskrapan, Sollentuna

  • Färgskrapan kommer innehålla domstolslokaler.
  • Fasigheten har fått sitt namn av de färgglada fasaderna.
  • Fasaden är i lameller med tolv olika kulörer.
  • Läget, alldeles intill Sollentuna station, gör fastigheten lättillgänglig.
  • Färgskrapan sammankopplas med befintliga Attunda Tingsrätt.
  • Entrén blir ljus och välkomnande.
  • Färgskrapan planeras vara färdigställd 2020 och kommer då rymma delar av Attunda tingsrätt samt andra företag och organisationer.

Moderna domstolslokaler i färgstark skrud

I Sollentuna, strax norr om Stockholm, har Skanska fått i uppdrag att bygga den 15 våningar höga Färgskrapan. Fastigheten kommer framförallt innehålla domstolslokaler så som förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler samt arbetsplatser. Men här kommer det även finnas kontorslokaler för andra hyresgäster samt publika lokaler för butiker och cafeér i bottenvåningen. Totalt omfattar projektet en 17 000 kvadratmeter.

Färgskrapan har en innovativ arkitektur med ett unikt formspråk och spås att bli Sollentunas nya landmärke. Med sin färgstarka fasad sticker den ut ordentligt.

En totalentreprenad

Skanska fick totalentreprenadskontraktet 2017 och startade byggprocessen i slutet av 2017. Vi påbörjade direkt projektering och mark- och grundläggningsarbetet. Detta arbete pågick fram till oktober 2018. Direkt efter det påbörjade vi arbetet med att resa stommen. Sommaren 2019 stod stommen färdig.

Parallellt med stomresningen har vi arbetet med installationer. För att kunna göra det har vi gjort ett provisoriskt tätskikt på plan fem. På så sätt går det att jobba med installationer på dessa våningsplan.

Komplicerade lamellfasader

En stor utmaning i projektet är de komplicerade fasaderna. Fasaden är i lameller med tolv olika kulörer. Att få ihop och montera dessa är ett tidskrävande och svårt jobb. Under en tid har vi arbetat med fasadmonteringen kvällstid. Detta då vi inte får genomföra stomresning och fasadmontage samtidigt.

Rätt ljud och ljus

En annan utmaning är att bygga in rätt ljud och ljus i rättegångssalarna. En rättegångssal kan jämföras med en filmstudio. Här måste ljudet och ljuset vara perfekt för att kunna filmas och spelas in. Detta är något som görs under alla förhandlingar och materialet används sedan för att titta på ifall fallet går vidare till hovrätten. Att kvalitén på film och ljud är bra är av största vikt.

Säkerhetsarbetet av största vikt

Färgskrapan ligger alldeles intill Sollentuna station, ett bostadsområde och Sollentuna centrum. Här passerar ständigt människor som vi måste ta hänsyn till. Säkerheten är alltså av största vikt under projektet och något vi arbetar aktivt med. Vi gör ständiga riskanalyser och ser över alla in- och uttransporter till projektet.

Certifieras enligt Breeam, nivå Excellent

Färgskrapan byggs med stor hänsyn till miljön, och avsikten är att miljöcertifiera fastigheten enligt Breeam, nivå Excellent. Breeam är ett certifieringssystem där byggnadens miljöprestanda mäts och fastigheten får olika poäng för bland annat energi, hälsa, transport, vatten, material, avfall, markanvändning, utsläpp och ekologi. Även hur man genomför byggnationen räknas in. Totalt är det tre personer som arbetar med Breeam i projektet.

På fastighetens takterrasser kommer 1 100 kvadratmeter gröna tak anläggas. Här kommer insekter kunna pollinera och fåglar få en fristad. På de beklädda taken monteras även solceller.

Färdigställd 2020

Målet är att Färgskrapan ska vara färdigställd 2020 och kommer då rymma delar av Attunda tingsrätt samt andra företag och organisationer.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading