c

Tofta garnison, Visby

  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby
  • Tofta garnison, Visby

Gotlands nya garnison tar form

2005 avvecklades Gotlands fyra regementen och ön avmilitariserades. Vid försvarsbeslutet 2015 meddelades det att Gotland åter igen skulle få ett militärt förband. Fortifikationsverket gick då ut i en stor upphandling för att bygga upp en ny garnison.

I februari 2018, efter en lång upphandlingsprocess, fick Skanska i uppdrag bygga första etappen av en ny garnison på Tofta skjutfält. Uppdraget var en utförandeentreprenad med insprängda totalentreprenader.

Utmaning att bygga på en ö

En stor utmaning i projektet var att det ligger på en ö. Skanskas lokala organisation på Gotland är inte stor och projektet behövde bemannas. Flera av medarbetarna veckopendlade därför till projektet från olika delar av fastlandet.

Det har dessutom varit ett flertal medarbetare som arbetat på distans. Bland annat har några projektingenjörer, en installationssamordnare, en mätchef samt inköpare arbetat från andra orter. Alla har besökt projektet vid behov men arbetat från annan ort.

Första spadtaget mars 2018 för etapp 1

Det första spadtaget togs i mars 2018 och har sedan dess har arbetet pågått i ett högt tempo. Vårt uppdrag omfattade bland annat vägar och planer, markarbeten, beläggningsarbeten och belysning.

På området har vi asfalterat 50 000 kvadratmeter cementstabiliserad asfalt. Detta är ganska unikt då denna typ av asfalt oftast används på små områden som utsätts för stora belastningar så som på busshållplatser och industrigolv.

Högspänningsanläggning ska förse garnisonen med ström

Vi har även försett garnisonen med teknisk försörjning i form av nytt VA-nät, ett högspänningsnät, en mottagningsstation och fyra nätstationer. Högspänningsanläggningen ska kunna försörja hela garnisonen med ström vid eventuella strömavbrott.

Gotlands största solpanelsanläggning

Anläggningen är också försedd med en solpanelinstallation med 1 535 solpaneler och täcker två tak på 120 meter i bredd. Solpanelsanläggningen är den största på Gotland.

Utöver detta har vi även byggt en drivmedelsanläggning, tre skärmtak på totalt 7 500 kvadratmeter, 1 000 kvadratmeter plutonsförråd, en kassunby för 26 vapenkassuner, ett repövningsläger med tältplatser, en hygienbyggnad samt en finspolhall.

Återvinning av berg i bullervall

För att inte behöva köra så mycket till deponi och för att öka andelen återvinning av massor på plats har vi byggt en bullervall på 40 000 kubikmeter. Detta medför även minskat buller för de närboende. Vi har använt HVO-bränsle i alla anläggningsmaskiner för att minska utsläppen.

Försvarsmaktsverkstad och kontor i etapp 2

I november 2018 startades den andra etappen av projektet upp där en verkstad på 5 200 kvadratmeter samt en förrådsbyggnad på 1 300 kvadratmeter uppförs åt Fortifiaktionsverket. Här kommer reparationer av fordon såsom stridsvagnar, lastbilar och motorcyklar att ske.
 
Projektet håller en fortsatt hög hållbarbetsprofil då även verkstadslokalernas tak förses med solpaneler. I projektets klimathandlingsplan har man i samråd med beställaren kunnat minska miljöpåverkan av bland annat brandskyddsmålning och flytspackel.

Säkerhetsövning med skylift

En säkerhetsövning genomfördes där personalen fick öva på att manövrera liften i händelse av olycka. Övningen gick tillväga genom simulering med docka som ramlar och fångas upp i sin fallskyddsutrustning. Utifrån instruktioner fick deltagarna prova på att manövrera liften genom att nödsänka den och rädda en person/dockan som blivit hängande i sitt sele. Det blev en uppskattad aktivitet som inte bara gav praktik utan även ökad mental beredskap om olyckan skulle vara framme.

Trevligt samarbetsklimat

Projektet har genomsyrats av ett trevligt och nära samarbetsklimat. Både internt och med vår kund. Vi har haft en tät dialog och tillsammans drivit projektet i rätt riktning.

Den 28 juni 2019 genomfördes slutbesiktning av etapp 1 och under sommaren 2019 tillträddes den nya anläggningen. Etapp 2 beräknas vara slutförd i november 2020.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading