c

Backåkra 2, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  • Indragna balkonger anses vara bättre ur energisynpunkt. Balkongerna har dessutom glasats in.
  • Husen har en spännande och djärv arkitektur med vriden taknock som sticker ut bland fastigheterna i området.
  • Husen har en spännande och djärv arkitektur
  • Flerfamiljshusen har fått inglasade fasader för att energin som finns i stommen ska bevaras.

Flerfamiljshus med plusenergistandard

I Norra Djurgårdsstaden, i Stockholm, har Skanska byggt kvarteret Backåkra 2. De två plusenergihusen har tagits fram på uppdrag av Stockholmshem och projektet har haft stort fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Fastigheterna är Stockholms första flerfamiljshus med plusenergistandard.

Spännande arkitektur

Skanska fick uppdraget under sommaren 2017 och har byggt husen på en utförandeentreprenad med löpande räkning. Skanska har arbetat nära kunden under hela produktionsfasen med att arbeta fram produktionstekniska lösningar till projektet. Husen har en spännande och djärv arkitektur med vriden taknock som sticker ut bland fastigheterna i området.

De två bostadshusen byggdes parallellt och produktionen har flutit på bra. Under hela projektet har fokus legat på hållbarhet. Allt material som vi byggt in i husen ska som minst vara accepterat i byggvarubedömningen. Eftersom husen är så kallade plusenergihus som genererar mer energi än vad de gör av med så har stor vikt lagts vid att minimera köldbryggor.

Inglasade fasader bevarar värmen

Flerfamiljshusen har fått inglasade fasader för att energin som finns i stommen ska bevaras. Utöver det så har högeffektiv isolering och högeffektiva fönster valts. Husen har också försetts med solceller, bergvärme och värmeåtervinning av avloppsvatten. Det är dessutom förberett för ett vindkraftverk.

Huset har indragna balkonger då de anses vara bättre ur energisynpunkt. Indragna balkonger har mindre köldbryggor vilket leder till att huset får mindre transmissionsförluster jämfört med uthängande balkonger. Balkongerna har dessutom glasats in. De översta våningsplanen har dock en annan utformning med en delvis öppen inglasning.

Nästan noll avfall till deponi

Under produktion har även vi på Skanska arbetat extra med avfall. Vi har bland annat sett till så att nästan inget material har gått till deponi genom att sortera vårt avfall så långt det går. Den enda fraktionen som avfallsentreprenören inte har kunnat ta hand om är mineralull. 

Norra Djurgårdsstaden har fokus på hållbarhet

Under juni 2019 görs de sista besiktningsarbetena innan det är dags för inflyttning. De två plusenergihusen innehåller 43 lägenheter på ett till fyra rum och kök.

Backåkra 2 passar bra in i Norra Djurgårdsstaden. I den nya stadsdelen ligger ett stort fokus på hållbarhet och här planeras det för cirka 12 000 nya bostäder.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading