c

Urbani, Göteborg

 • Nya Hovås är en nybyggd stadsdel med exklusiv citykänsla, belägen mellan hav och skog söder om Göteborg.
 • Tio år av planerad utveckling ska resultera i en stadsdel med totalt 1300 bostäder.
 • Urbani är Skanskas tredje bostadskvarter i området.
 • Urbani består av tre hus med 131 bostadsrätter.
 • De rundade balkongerna skapar ett harmoniskt intryck.
 • Lägenheterna har öppna sällskapsytor, stora fönster och stor balkong eller takterrass.
 • Området är inbjudande och trevligt.
 • Fasaderna är formgivna för att ge en levande känsla och en kontrast i området.
 • Kvarterets karaktär bjuder på uteytor, utblickar och kvalitet.
 • Här finns garage.
 • På gården lockas barnen till lek.
 • Området bjuder in till umgänge.
 • Balkongerna har ett lite ovanligare material i perforerad plåt.
 • Balkongerna i Brf Urbani.
 • Sovrum i Brf Urbani.
 • Öppna sociala ytor i Brf Urbani.
 • Köket i Brf Urbani.
 • Fasaden i Brf Urbani.
 • Brf Urbanis omgivning.

Hållbara resvanor i kvarter med karaktär

Nya Hovås är en nybyggd stadsdel med exklusiv citykänsla, belägen mellan hav och skog söder om Göteborg. Området är under uppbyggnad men präglas redan nu av ett aktivt gatuliv mellan bostäder, kontor, skolor, bibliotek, apotek, butiker och restauranger. Tio år av planerad utveckling ska resultera i en stadsdel med totalt 1300 bostäder. 

Urbani är Skanskas tredje bostadskvarter i området och består av tre hus med 131 bostadsrätter som har öppna sällskapsytor, stora fönster och stor balkong eller takterrass. Arkitekten på Unit Arkitektur summerar kvarterets karaktär som ”uteytor, utblickar och kvalitet”. Fasaderna är formgivna för att ge en levande känsla och en kontrast i området. De rundade balkongerna får en färgskala från brons till guldglitter i lite ovanligare material som perforerad plåt. 

Dialog ger bättre stadsdel 

Hela Nya Hovås har tagits fram i en unik modell för samarbete mellan byggherrar och dialog med andra intressenter som kommun, myndigheter, kringboende och allmänhet. Drygt 8000 synpunkter, idéer och förslag har samlats in och höjt kvaliteten i utformningen av den nya stadsdelen, med den positiva effekten att mycket få överklaganden inkommit - endast tre stycken. 

En gemensam vision för området har tagits fram liksom en kvalitetshandbok med riktlinjer och standard som byggaktörerna förbinder sig att leverera. Dialog och delaktighet har blivit ett genomgående arbetssätt och området uppmärksammas när det talas om moderna metoder för stadsutveckling. 

I Skanskas tidigare projekt Solgränd drev vi områdesdialogen ända in i det enskilda kvarteret där bostadsköparna fick rösta fram gårdsmiljön. I Urbani tar vi ytterligare ett steg och för dialogen på temat hållbara resvanor för de boende. Dialogen blir ett verktyg för att åstadkomma positiva beteendeförändringar som en del i vårt hållbarhetsarbete. 

Stimulera nya resebeteenden 

Nya Hovås är ett område omgivet av villakvarter. Många som sålt villan och flyttat in i lägenhetsområdet tar med sig en traditionellt bilburen livsstil. Med genomtänkta funktioner och faciliteter i kvarteret tillsammans med inspirerande aktiviteter vill Skanska stötta invånarna i Urbani till mera hållbara resvanor i sin nya hemmiljö. 

Kvarter som utrustas för att främja fossilfria vanor bidrar till minskade koldioxidutsläpp under hela bostädernas livslängd. Det finns en välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik i området, som tillsammans med exempelvis bilpool, cykelpool, samåkningsforum och informationstavlor med bussavgångar skulle kunna minska behovet av privat bilägande. Dialogen ska användas för inventering de boendes vanor, som blir grund till en analys av hinder, önskemål och verkningsfulla åtgärder. 

För att ge en extra, vänskaplig knuff mot nya resvanor planerar Skanska en nudgingkampanj i samband med kundaktiviteter före, vid och efter inflytt. Vi vill ge kunskap och motivation genom argument som hälsovinster, sparad tid, ekonomiska fördelar och naturligtvis ett fossilfritt fotavtryck. 

Svanenmärkt kvarter 

Skanska har en central målsättning att vara ett av världens ledande företag inom miljöhänsyn. Alla våra flerbostadsprojekt är numera Svanenmärkta och miljöarbetet präglar hela byggprocessen. Exempelvis strävar vi efter att använda förnybar energi under byggtiden och tar allt trä från hållbara skogsbruk. Hemmen byggs med utvalda material för så liten miljöpåverkan som möjligt och har låg energiförbrukning. Husen i Urbani värms upp av bergvärme som också återvinns i frånluften, för att nämna några av en rad gröna åtgärder.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading