c

Högalidens förskola, Mölndal

  • Högalidens förskola blir Mölndals första Svanenmärkta förskola.
  • Skolan byggs genom partnering med Skanska och Mölndals stad.

Mölndals första Svanenmärkta förskola

I Mölndal växer Mölndals första Svanenmärkta förskola fram. Högalidens förskola kommer ha sex avdelningar och vara i två plan. Skolan byggs genom partnering med Skanska och Mölndals stad.

Förskolan har utvecklats i samråd med verksamheten. De som ansvarar för drift, städning och storkök har tidigt involverats i projektet för att hjälpa oss ta fram smarta lösningar utifrån verksamhetens behov.

Snabb stomresning

Projektet byggstartade i augusti 2018. Efter att vi gjutit bottenplattan och monterat stålpelare och HDF-bjälklag påbörjade vi arbetet med de prefabricerade ytterväggarna.

Det tog inte mer än två och en halv vecka från att vi påbörjat stomresningen till att vi hade tätt hus. Förskolan kommer vara helt färdig för slutbesiktning efter midsommar 2019.

110 barn på sex avdelningar

Högalidens förskola kommer inrymma 110 barn. Två avdelningar för de minsta barnen fyra avdelningar för de lite äldre barnen. Barnen kommer äta i en gemensam matsal i tre olika sittningar.

Utanför förskolan skapar vi en härlig lekyta. Riktlinjer säger att målet är att varje barn ska ha minst 35 kvadratmeter lekyta och detta har vi uppnått.

Svanenmärkt förskola ställer krav

Förskolan är byggd utifrån Svanen, som är en relativt ny klassning av byggnader. Svanen ställer krav på allt från energianvändning och kemiska produkter till byggprodukter och innemiljöfaktorer som påverkar vår hälsa och miljön.

Svanen ställer också höga krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till förvaltning och drift.

75 procent av träet miljöcertifierat

Högalidens förskola är till 75 procent byggd i miljöcertifierat trä. Här har vi också byggt in ljudabsorbenter i väggar och tak för att hålla nere ljudnivån och golv och väggar innehåller inga skadliga kemikalier.

Även då materialkraven är väldigt höga för Svanen så blir det inte mycket dyrare att bygga Svanenmärkt.

Tagit in en praktikant

Utöver de högt satta miljömålen så har vi även arbetat med social hållbarhet där målet har varit att ta en praktikant som sedan ska få fast anställning. Ett mål som vi uppnådde.

Efter sommaren 2019 kommer personal och 110 glada barn ta plats i lokalerna

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading