c

Falkarna, Uppsala

 • Kvarteret Falkarna är samverkan mellan Riksbyggen och Skanska.
 • Vi har byggt fem etapper med flerbostadshus på uppdrag av Riksbyggen.
 • Torn-, Jakt- och Pilgrimsfalken är likadana.
 • Bostadshusen Afton- och Skogsfalken är likdana.
 • De olika färgerna ger liv åt kvarteret.
 • Aftonfalken är sist ut i kvarteret Falkarna.

Ett levande kvarter med moderna bostadsrätter

I Uppsala har Skanska byggt fem etapper med flerbostadshus på uppdrag av Riksbyggen. Riksbyggen gick ut med en förfrågan 2009. Skanska lämnade in det vinnande anbudet på den första av fem etapper och efter det togs ett Letter of intent fram som gav Skanska förtur att lämna pris på kommande etapper. Samarbetet har skett genom en samverkan mellan Riksbyggen och Skanska med gemensamt satta mål.

Byggstart 2010

Den första etappen byggstartade 2010 och bestod av ett bostadshus med 61 lägenheter. Arbetet pågick under två år och Tornfalken, som fastigheten heter, stod färdig för inflyttning 2012.

Direkt efter etapp ett så börjades arbetet med nästa etapp – Jaktfalken. Parallellt med denna etapp påbörjade vi även arbetet med etapp tre – Pilgrimsfalken. De tre första etapperna är lika varandra med u-formade hus med indragna takvåningar och vindsvåningar. Innegårdarna är upphöjda några meter från gatan för att skapa en mer avskild trädgård och privat känsla för de boende. Etapp två stod färdig 2014 och etapp tre året därefter.

Alla etapper färdiga juni 2019

2015 påbörjade vi arbetet med etapp fyra – Skogsfalken. När Skogsfalken stod färdig 2017 inledde vi arbetet med den sista etappen – Aftonfalken. Den kommer stå helt färdig till juni 2019.

Många fördelar med nära samarbete

Det nära samarbetet med Riksbyggen har inneburit att vi i tidigt skede haft möjligheten att sänka kostnader och planera om. Bland annat gjordes detaljplanen om inför etapp fyra och fem för att underlätta i produktionen. Taket ändrades från 38 grader till 30 graders lutning och burspråken ändrades för att kunna tas med i stommontaget.

Vi har haft ett systematiskt förbättringsarbete med erfarenhetsåterföring mellan varje etapp och har hela tiden utvecklat produktionen, produkten och samarbetet.

Samma personer i alla etapper

Att vi har fått jobba med alla fem etapper har också inneburit att samma personer varit ute på arbetsplatsen. Tre personer ur platsledningen har varit med i projektet sedan 2009 och kunskapen har därför överförts till nya medarbetare mellan etapperna. Vi har även lagt ett stort värde vid att jobba vidare med de underentreprenörer som fungerat bra i tidigare etapper, med krav på att de har samma personer med i nästa etapp.

Arbetat utifrån Miljöbyggnad silver

Miljö och hållbarhet att varit en viktig del i projektet. Vi har arbetat utifrån Miljöbyggnad Silver sedan etapp två. Idag har Jakt- och Pilgrim har hunnit följas upp och bli certifierade.

Det är FTX-ventilationssystem i samtliga fastigheter som återvinner energin i frånluften för att värma upp tilluften. Det finns elbilsladdare i garaget under Aftonfalken och det är förberett för en solcellsanläggning på taket.

En skadefri och hälsosam arbetsplats

Även säkerhet och arbetsmiljö har varit viktiga faktorer för både Skanska och Riksbyggen. Platsledningen var noga utvald och har hela tiden arbetat målmedvetet mot en skadefri och hälsosam arbetsplats. Bland annat flytspacklades alla bjälklag för att minimera dammspridning. Beslutet innebar en högre kostnad men gav positiva effekter på arbetsmiljön för våra medarbetare.

Vi har även mätt Nöjd kund index, NKI, och överträffat våra mål. Vi har dessutom nått upp till det högt uppsatta målet noll fel vid inflyttning.

Projektindelning

 • Etapp ett, 2010-2012, Tornfalken 61 lägenheter.
 • Etapp två, 2012-2014, Jaktfalken 65 lägenheter och kommersiella lokaler.
 • Etapp tre, 2012-2015, Pilgrimsfalken 53 lägenheter och kommersiella lokaler.
 • Etapp fyra,2015-2017, Skogsfalken  82 lägenheter och kommersiella lokaler.
 • Etapp fem, 2017-2019, Aftonfalken, 91 lägenheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading