c

Celsiusskolan, Edsbyn

  • Celsiusskolan i Edsbyn är mitt uppe i en omfattande renovering och modernisering.
  • För att inte behöva evakuera eleverna som går på skolan arbetar vi medan skolverksamheten pågår.
  • Eleverna möts nu av en helt ny entré.
  • När om och tillbyggnaden är färdig ska samtliga årskurser i grundskolan inrymmas i den om- och tillbyggda skolan.
  • Skolans tak har lagts om.
  • Vi har som mest varit omkring 70 medarbetare på plats i projektet.
  • Arbetet har pågått både inne och ute.
  • Arbetet har pågått samtidigt som skolans elever har gått kvar.
  • Skolan har fått sig ett rejält lyft både på insidan och utsidan.
  • Vi har monterat nya moderna kök.

Renovering och modernisering skapar inspirerande läromiljöer

Celsiusskolan i Edsbyn är mitt uppe i en omfattande renovering och modernisering. Arbetet sker i strategisk partnering med en nära samverkan mellan Skanska, Ovanåkers kommun och övriga partneringaktörer.

Innan projektets start bestod Celsiusskolan av ett antal skolbyggnader för årskurs sju till nio och för förskoleklass upp till årskurs sex. Skolan byggdes från 1940-talet fram till 1971. Nu ska skolbyggnaderna anpassas för årskurs F-9 för en bättre och modernare lärmiljö.

Första etappen påbörjades 2017

Den första etappen av projektet påbörjades hösten 2017 och pågick fram till årsskiftet 2018/19. Etapp ett innefattade en helrenovering av skolmiljöerna, en ny våning, nya lokaler för elevhälsan, rörelserum, ny huvudentré́ mot nordväst samt ny el, VS samt ventilationssystem.

Skolverksamheten pågår hela tiden

För att inte behöva evakuera eleverna som går på skolan arbetar vi medan skolverksamheten pågår. På skolan går omkring 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Men skolan byggs så den dimensioneras för 460 elever, vilket det kommer vara 2021.

Bredvid skolan ligger också ett gymnasium och gymnasieeleverna äter sin lunch i Celsiusskolans matsal. Totalt rör det sig om cirka 700 elever som äter i skolan varje dag. Vi har krav på anpassningar mot läroplan.

God dialog är A och O

Att jobba så nära den pågående verksamheten kräver en god dialog. Vi har en väldigt bra dialog med en kunnig beställare. Vi utgår hela tiden från skolans önskemål så eleverna och personalen störs så lite som möjligt.

Var tredje vecka har vi stående möten med verksamheten. Då är rektorer, skyddsombud, vaktmästare, lärare, personal från träningsskolan, lokalvårdare och matbespisning med. Tanken är att vi ska få deras syn på hur arbetet påverkar dem och att de ska få information om vad som pågår just nu och vad som väntar. Månadsbrev delges skola, kommun och övriga involverade med framgång, inte minst ger det en tydlig information och dialog kring projektet och Skanska kan belysa vårt säkerhetsarbete löpande.

70 medarbetare på plats

Under våren 2018 startade produktionen på allvar. Då hade vi varit inne i de berörda lokalerna och arbetat med sanering, håltagningar, diverse ombyggnationer samt tömt lokalerna. Vi har som mest varit omkring 70 medarbetare på plats i projektet.

Rivning sommaren 2019

Etapp ett stod färdig till årsskiftet 2018/19 och i januari 2019 påbörjade vi etapp två till fyra. De etapperna innefattar resten av skolbyggnaderna inklusive utemiljön.

Vid starten av etapp två påbörjades arbetet med att iordningsställa nya slöjdlokaler samt arbetet med en tillbyggnation utav en av skolbyggnaderna. Under sommaren 2019 kommer takarbeten samt yttervägg för denna tillbyggnation att färdigställas, dessutom kommer en stor byggnad rivas.

Lokal närvaro viktigt

I arbetet med Celsiusskolan är lokal närvaro en viktig målsättning för vår beställare Ovanåkers kommun. Vi har därför försökt att använda oss av lokala entreprenörer så långt det bara är möjligt. Vi har även anställt ett antal yrkesarbetare från området. Flera av dem har till och med gått i Celsiusskolan som små.

Praktikanter har fått anställning

Även social integration är ett viktigt mål i projektet. Vi har haft ett samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen och tagit in praktikanter på arbetsplatsen. Två av dem har fått fast anställning på Skanska. En har även fått en anställning hos en av våra underentreprenörer.

Färdiga sommaren 2020

Enligt vårt avtal ska arbetet pågå hela 2020 men vår tidplan pekar på att allt arbete är färdigt redan till sommaren 2020. Tanken är sedan att vi avetablerar oss till höstterminen startar upp efter sommarlovet.

När om och tillbyggnaden är färdig ska samtliga årskurser i grundskolan inrymmas i den om- och tillbyggda skolan.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading