c

Dialogen, Jönköping

 • Kontorsfastigheten Dialogen i Jönköping belägen intill Munksjön, inhyser Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
 • Kontorskomplext Dialogen ligger i Kv Skeppsbron, ett sedan tidigare industriområde.
 • Fastigheten Dialogen är Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens huvudkvarter i Jönköping med plats för 900 personer.
 • Byggnaden har gott om dagsljus och fönster att möta omgivningen i.
 • Kontoret har många öppna ytor.
 • Jordbruksverkets lokaler är anpassade för aktivitetsbaserat arbetssätt.
 • Skanska har utvecklat och byggt fastigheten Dialogen som ägs och förvaltas av VACSE.
 • Utöver kontorslokaler kommer huset också inrymma en cafédel.
 • Fasaden blir modern med mycket ljusinsläpp.
 • Byggnadsarbetena påbörjades under december 2018.
 • Grundläggningen var en utmaning med hela 60 till 70 meter ner till berg.
 • Under första delen av 2019 gjöt vi fundamenten.
 • Vi arbetar utifrån BREEAM vilket kräver mycket dokumentation och ett genomtänkt arbetssätt.

Klimatsmart kontorshus i Jönköpings nya stadsdel

I Jönköping växer den nya stadsdelen Skeppsbron fram. Först ut att byggas är kontorshuset Dialogen. Fastigheten, som är egenutvecklad, kommer bli mellan fem och nio våningar hög och Skeppsbrons landmärke.

När Dialogen är färdigbyggd kommer Jordbruksverket och Skogsstyrelsen flytta in. Utöver kontorslokaler kommer huset också inrymma en cafédel. Dialogen får en total yta på 16 400 kvadratmeter och här byggs välmåendet in i väggarna.

70 meter ner till berg

Byggnadsarbetena påbörjades under december 2018 efter att bygglovet beviljats. Grundläggningen var en utmaning med hela 60 till 70 meter ner till berg. Under första delen av 2019 gjöt vi fundamenten och monterade socklar.

Prefabstomme och modern fasad

Dialogens får en prefabstomme och fasaden blir modern med mycket ljusinsläpp. På norrsidan bjuds man på utsikt mot vattnet och här består omkring 75 procent av fasaden av glas. Sydsidan får mindre glas med tanke på värmen.

Certifieras enligt BREEAM

Målet är att certifiera Dialogen enligt BREEAMs näst högsta nivå, Excellent. BREEAM är ett certifieringssystem där byggnadens miljöprestanda mäts och fastigheten får olika poäng för bland annat energi, hälsa, transport, vatten, material, avfall, markanvändning, utsläpp och ekologi.

Att arbeta utifrån BREEAM kräver mycket dokumentation och ett genomtänkt arbetssätt. Allt material som vi bygger in i huset är giftfritt och allt trä är FSC-märkt och spårbart. I största möjliga utsträckning försöker vi dessutom köpa så mycket svenskproducerat det bara går.

Trapporna istället för hissen

Målet är att skapa ett kontor där de anställda trivs och mår bra. Bland annat bjuder fastigheten in till att ta trapporna istället för hissen och cykelförrådet är centralt placerat. I Dialogen finns även en cafédel där tanken är att kunna servera närproducerad och hälsosam mat.

Dialogen planeras vara färdigt för inflyttning i början av 2021 och kommer då bli ett landmärke för den nya stadsdelen Skeppsbron.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading