c

ESS Campus, Lund

 • ESS Campus består av tre byggnader och invigdes i januari 2021. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Projektet drevs genom samverkansentreprenad vilket var ett framgångskoncept. Alla var lika delaktiga och delade med sig av all kunskap. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Kontorsbyggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAMs högsta nivå – Outstanding. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Kontorets atrium består till stor del av trä på ESS Campus. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Kontorets våningsplan är klädda med trälameller. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Huvudentrén till ESS Campus dit inflyttningen skedde under 2021. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • Även forskningsanläggningen ESS fick Skanska i uppdrag att bygga. De två separata arbetsplatserna har haft mycket samarbeten mellan sina projekt. Vy från forskningsanläggningen med "sombreron" som kantar målstationen. Foto Ulrika Hammarlund/ESS
 • ESS Campus blir ansiktet utåt och det första besökare från hela världen möter när de kommer till ESS. Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA
 • Campus kommer inhysa omkring 500 kontorsplatser, 16 laboratorier och verkstäder. Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA
 • Under våren 2019 kommer grundläggningen av kontorsbygganden pågå och stomresning sker i början av maj.
 • I december 2018 startade vi med bygget av kontorsbyggnaden på ESS Campus.

En mötesplats för världens forskare

Intill den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund har Skanska byggt ESS Campus. ESS Campus innefattar tre byggnader på omkring 20 000 kvadratmeter och inhyser cirka 500 kontorsplatser för ESS anställda och besökande forskare, 16 laboratorier och verkstäder. Campus är ansiktet utåt och det första besökare från hela världen möter när de kommer till ESS.

ESS Campus uppfördes på uppdrag av Skandrenting, som via helägda dotterbolaget SKR Spallation hyr ut byggnaderna till ESS. Under byggprocessen har Skandrenting företrätts av ESS och projektet drivs i en gemensam samverkansorganisation mellan ESS och Skanska.

Projekteringen påbörjades 2018

I mars 2018 startade vi projekteringen. Vi kalkylerade på arbetet och satte samman organisationen i samverkan med ESS. Under hösten samma år gjordes tidiga markarbeten på platsen.

I december 2018 startade vi med själva bygget av kontorsbyggnaden på ESS Campus. Under våren 2019 genomfördes grundläggningen av kontrosbygganden och stomresning skedde i maj samma år.

Labbhallen började vi arbeta med i april 2019. Som mest var vi omkring 120 tjänstemän och yrkesarbetare på arbetsplatsen.

Samverkansentreprenad – ett framgångskoncept

Att projektet drevs genom samverkansentreprenad var ett framgångskoncept. Vi hade en gemensam organisation med öppen redovisning. Alla var lika delaktiga och vi delade med oss av all kunskap.

ESS hade stor erfarenhet som beställare och visste vilken produkt de önskade. Det gjorde att vi tillsammans fick ett mycket gott slutresultat.

Samarbete med ESS

Alldeles bredvid ESS Campus pågår bygget av forskningsanläggningen ESS. Även det projektet har Skanska fått i uppdrag att bygga. Trots att det är två separata arbetsplatser med egna infarter så har vi haft mycket samarbeten mellan projekten. Vi har lärt oss av varandra och på ESS Campus har vi dragit erfarenheter av det stora projektet.

Certifierad enligt BREEAM

Hållbarhet och miljö är en viktig del på ESS Campus. Kontorsbyggnaden är miljöcertifierad enligt BREEAMs högsta nivå – Outstanding. Det innebär att stort fokus läggs på byggnadens energianvändning, inomhusklimat, ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning och påverkan på närmiljön.

Vi har också arbetat utifrån ESS högt ställda miljökrav, vilket bland annat innebär att slutresultatet inte får påverka omgivande miljöer.

500 kontorsplatser

2021 stod ESS Campus redo för inflyttning och inhyser cirka 500 kontorsplatser, 16 laboratorier och verkstäder.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading